За нас

История на редакцията

     История на редакцията


Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” е създадена през 1995 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност и с основен предмет – издателска дейност.

 

Още от самото начало издателската дейност на дружеството е насочена към счетоводителите и финансистите на големите, средните и малките фирми в страната. Първите периодични издания са списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” и библиотека „Български счетоводител”.

 

Три години по-късно започва да излиза и вестник „Счетоводна практика”, който от 2003 г. е с ново име – „Счетоводна и данъчна практика”, и с увеличен обем и допълнено съдържание.

 

От 2004 г. стартира специализираното списание „Счетоводна политика”, насочено към счетоводителите, които прилагат Международните счетоводни стандарти в своята дейност.

 

Пред 2015 г. започва да излиза списание "Данъците в Република България", посветено на прилагането на данъчните закони, на европейските данъчни директиви, на данъците и съдебната практика, на осчетоводяването на данъците.