Други

Библиотека "Златен Ключ"
Раждането на модерното търговско и счетоводно образование - Европа, Балканите и Българското възраждане
Раждането на модерното търговско и счетоводно образование - Европа, Балканите и Българското възраждане

Автор: Иван Русев
Год. на издаване: 2008 г.
ISSN: 978-954-8128-97-1
Цена: 12.00 лв.

На базата на сравнителния анализ книгата представя дългата и сложна еволюция на модерното професионално образование (търговско и счетоводно) - от неговото зараждане в Ренесансова Европа като антитеза на класическото към утвърждаването и налагането му като елитно  през XVIII - XIX в. Внимание е отделено на разширяването на модерното търговско - образователно пространство на Балканите (гръцкия и османски модел) и специално на модела на Българското възраждане - просветни дейци, учебни програми, първото българско търговско училище, търговските знания в програмите на елитните Роберт колеж и Галатасарайския лицей в Цариград и българите през епохата.

ПРЕДИСЛОВИЕ 5

УВОД 10

ГЛАВА ПЪРВА: Трудното начало. Поява на модерното търговско и счетоводно образование в Европа 14

ГЛАВА ВТОРА: Европейското търговско - образователно пространство се разширява на Балканите 55

ГЛАВА ТРЕТА: Търговско - образователния модел на Българското възраждане. Българите в елитните цариградски училища 76

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 128

ПОЛЗВАНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА 135

ИМЕННЕН ПОКАЗАЛЕЦ 144

ГЕОГРАВСКИ ПОКАЗАЛЕЦ 149

ИЛЮСТРАЦИИ 155

.

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
Лиетратура на новата българска държава XIX - XX век II част

Златен ключ на класическата българска художествена литература

Литература на новата българска държава XIX - XX век IV част

Златен ключ на класическата българска художествена литература