Други

Библиотека "Златен Ключ"
Литература на новата българска държава XIX - XX век I част
Литература на новата българска държава XIX - XX век I част

Автор: Колектив
Год. на издаване: 2002 г.
ISSN: 954-81-28-35-7
Цена: 7.00 лв.

Златен ключ на класическата българска художествена литература издаден със съдействието на ЮНЕСКО, БАН - Институт за литература и фондация "Образование, наука, култура".

Обща редакция и съставителство: ХРИСТО СЛАВОВ

Редакционене съвет:

Ст. н. с. II ст. Стефан Кожухаров

Ст. н. с. II ст. Румяна Дамянова

Чл. - кор. проф. д-р Милена Цанева

Ст. н. с. II ст. д-р Радосвет Коларов

Доц. Михаил Неделчев

Ст. н. с. II ст. д-р Георги Цанков

Проф. дфн Валери Стефанов

Ст. н. с. д-р Вихрен Чернокожев - Преломните десетилетия на новата българска литература 9 - 14

Иван Вазов - Под игото 15 - 465

Бележки от чл. кор. проф. д-р Милена Цонева 466

.

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
Литература на новата българска държава XIX - XX век V част

Златен ключ на класическата българска художествена литература

Раждането на модерното търговско и счетоводно образование - Европа, Балканите и Българското възраждане

На базата на сравнителния анализ книгата представя дългата