Други

Библиотека "Златен Ключ"
Литература на Българското възраждане XVIII - XIX век I част
Литература на Българското възраждане XVIII - XIX век I част

Автор: Колектив
Год. на издаване: 2002 г.
ISSN: 954-81-28-30-6
Цена: 7.00 лв.

Златен ключ на класическата българска художествена литература издаден със съдействието на ЮНЕСКО, БАН - Институт за литература и фондация "Образование, наука, култура".

Обща редакция и съставителство: ХРИСТО СЛАВОВ

Редакционене съвет:

Ст. н. с. II ст. Стефан Кожухаров

Ст. н. с. II ст. Румяна Дамянова

Чл. - кор. проф. д-р Милена Цанева

Ст. н. с. II ст. д-р Радосвет Коларов

Доц. Михаил Неделчев

Ст. н. с. II ст. д-р Георги Цанков

Проф. дфн Валери Стефанов

Ст. н. с. II ст. д-р Румяна Дамянова - Литературата на Българското възраждане 7 - 10

Паисий Хилендарски 11 - 86

Софроний Врачански 87 - 116

Константин Миладинов 117 - 120

Добри Чинтулов 121 - 124

Григор Пърличев 125 - 129

Георги С. Раковски 129 - 262

Пекто Р. Славейков 263 - 275

Бележки от Иванка Томова - Манова, Институт за литература - БАН 276 - 289

Илюстрации 290

.

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
Средновековна българска литература IX - XVIII век

Златен ключ на класическата българска художествена литература

Литература на новата българска държава XIX - XX век III част

Златен ключ на класическата българска художествена литература