Други

Библиотека "Златен Ключ"
Средновековна българска литература IX - XVIII век
Средновековна българска литература IX - XVIII век

Автор: Колектив
Год. на издаване: 2001 г.
ISSN: 954-81-28-25-х
Цена: 7.00 лв.

Златен ключ на класическата българска художествена литература издаден със съдействието на ЮНЕСКО, БАН - Институт за литература и фондация "Образование, наука, култура".

Обща редакция и съставителство: ХРИСТО СЛАВОВ

Редакционене съвет:

Ст. н. с. II ст. Стефан Кожухаров

Ст. н. с. II ст. Румяна Дамянова

Чл. - кор. проф. д-р Милена Цанева

Ст. н. с. II ст. д-р Радосвет Коларов

Доц. Михаил Неделчев

Ст. н. с. II ст. д-р Георги Цанков

Проф. дфн Валери Стефанов

Христо Славов - Огънят на историята 9 - 10

Ст. н. с. д-р Ана Стойкова - Старобългарската литература в историческата съдба на българския народ 11 - 15

Първобългарски надписи и паметници 17 - 20

Българската литература през IX - началото на XII век

Константин-Кирил Философ 21 - 24

Методий 25 - 29

Климент Охридски 78 - 81

Наум Охридски 82 - 87

Константин Преславски 88 - 89

Черноричец Храбър 90 - 92

Йоан Екзарх 93 -  105

Симеон 106 - 122

Презвитер Козма 123 - 174

Българската литература през XIII - началото на XV век

Разказ за възстановяването на Българската патриаршия 175 - 178

Патриарх Евтимий 179 - 209

Григорий Цамблак 210 - 236

Константин Костенечки 237 - 241

Йоасаф Бдински 242 - 260

Българската литература през XV - XVIII век

Владислав Граматик  261 - 272

Димитър Кантакузин 273 - 286

Поп Пейо 287 - 308

Матей Граматик 309 - 316

Йосиф Брадати 317 - 320

Филип Станислав 321 - 323

Даскал Тодор Пирдопски 324 - 329

Бележки от ст. н. с. д-р Анислава Милтенова, ст. н. с. д-р Ана Стойкова 330

.

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
Литература на Българското възраждане XVIII - XIX век I част

Златен ключ на класическата българска художествена литература

Литература на новата българска държава XIX - XX век VII част

Златен ключ на класическата българска художествена литература