Други

Библиотека "Златен Ключ"
Литература на новата българска държава XIX - XX век V част
Литература на новата българска държава XIX - XX век V част

Автор: Колектив
Год. на издаване: 2004 г.
ISSN: 954-8128-42-Х
Цена: 7.00 лв.

Златен ключ на класическата българска художествена литература издаден със съдействието на ЮНЕСКО, БАН - Институт за литература и фондация "Образование, наука, култура".

Обща редакция и съставителство: ХРИСТО СЛАВОВ

Редакционене съвет:

Ст. н. с. II ст. Стефан Кожухаров

Ст. н. с. II ст. Румяна Дамянова

Чл. - кор. проф. д-р Милена Цанева

Ст. н. с. II ст. д-р Радосвет Коларов

Доц. Михаил Неделчев

Ст. н. с. II ст. д-р Георги Цанков

Проф. дфн Валери Стефанов

Георги Стаматов 9 - 36

Кирил Христов 37 - 42

Димчо Дебелянов 43 - 48

Елин Пелин 49 - 272

Стефан Л. Костов 273 - 337

Бележки от Иванка Томова - Манова, Институт за литература - БАН

.

Вашата поръчка
  • няма избрани артикули
Вижте още:
Средновековна българска литература IX - XVIII век

Златен ключ на класическата българска художествена литература

Литература на новата българска държава XIX - XX век IV част

Златен ключ на класическата българска художествена литература