Библиотека "Български счетоводител"

Започна Абонамент 2018 за изданията на редакцията. До 30.09.2017 г. - 10% отстъпка от цената.

Всеки брой съдържа практически разработена тема от дейността на предприятията по счетоводство, данъци, трудово право, осигуряване.

От 2018 г. ще включва и тематиката на сп. "Данъците в Република България".

 

Библиотеката се получава от големи и средни фирми в страната. Разпространението е чрез абонамент – директно от редакцията и чрез разпространителски фирми.

  

Премия за абонатите с абонамент до 30.09.2017 г.: безплатно участие в национален счетоводно-данъчен семинар на редакцията; "Годишна книга на счетоводителя 2018" в електронен вид - за годишното счетоводно приключване, данъчното облагане и изготвянето на годишните финансови отчети; Електронен компас 2018 (в електронен вид - дава библиографска справка по теми, публикувани в библиотеката през 2018 г.)

 

Допълнителни услуги за абонатите за 2018 г.:

- безплатни писмени отговори на проблемни казуси от водещи експерти, които са гарантирано верни

- платени счетоводни, данъчни, трудовоправни и осигурителни консултации в редакцията

- закупуване на книги и помагала

- 15% намаление на цената за публикуване на ГФО на интернет страницата на редакцията

 

Годишен абонамент за 10 броя за 2018 г. до 30.09.2017 г.:

- за библиотеката в книжен вариант - 132 лв. с ДДС

- за библиотеката в електронен вариант - 114 лв. с ДДС