Библиотека "Български счетоводител"

Продължава Абонамент 2018 за изданията на редакцията.

Всеки брой съдържа практически разработена тема от дейността на предприятията по счетоводство, данъци, трудово право, осигуряване.

От 2018 г. ще включва и тематиката на сп. "Данъците в Република България".

 

Библиотеката се получава от големи и средни фирми в страната. Разпространението е чрез абонамент – директно от редакцията и чрез разпространителски фирми.

  

Премия за абонатите с абонамент след 10.10.2017 г.: 50% отстъпка за участие в национален счетоводно-данъчен семинар на редакцията; "Годишна книга на счетоводителя 2018" в електронен вид - за годишното счетоводно приключване, данъчното облагане и изготвянето на годишните финансови отчети; Електронен компас 2018 (в електронен вид - дава библиографска справка по теми, публикувани в библиотеката през 2018 г.)

 

Допълнителни услуги за абонатите за 2018 г.:

- безплатни писмени отговори на проблемни казуси от водещи експерти, които са гарантирано верни

- платени счетоводни, данъчни, трудовоправни и осигурителни консултации в редакцията

- закупуване на книги и помагала

- 15% намаление на цената за публикуване на ГФО на интернет страницата на редакцията

 

Годишен абонамент за 10 броя за 2018 г. след 10.10.2017 г.:

- за библиотеката в книжен вариант - 144 лв. с ДДС

- за библиотеката в електронен вариант - 126 лв. с ДДС