в. "Счетоводна и данъчна практика"

С въпросите на читатели и отговорите на експерти, които се публикуват във всеки брой, се поддържа пряка връзка с абонатите на редакцията.

От 2015 г. е раздел в списание "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения".