сп. "Счетоводна политика"

Предназначено е за съставители на годишни финансови отчети на предприятия, които подлежат на одитиране, счетоводители на предприятия – големи данъкоплатци, дипломирани експерт-счетоводители, ръководители на счетоводни къщи, данъчни специалисти, преподаватели във ВУЗ, както и за всички, които искат и трябва да знаят повече от другите за прилагането на МСФО в българската счетоводна практика.

От 2015 г. е раздел в списание "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения".