сп. "Данъците в Република България"

Списанието включва следните основни раздели:

- Прилагане на данъчните закони

- Европейски директиви и национално законодателство

- ДОПК – процедури

- Данъчни несъответствия

- Данъците и съдебната практика

- Осчетоводяване на данъците