Архим. Неофит Петров Котленец

или все още непознатият Бозвели