Годишна книга на счетоводителя

В книгата са включени най-важните аспекти на годишното счетоводно приключване, данъчното облагане и изготвянето на годишния финансов отчет за 2016 г.