Библиотека "Златен Ключ"

Златен ключ на класическата българска художествена литература

С активното съдействие на Българската академия на науките и Института за литература при БАН са предложени 100 златни заглавия на класическата българска художествена литература, подбрани от: ст.н.с. ІІ ст. Стефан Кожухаров, ст.н.с. ІІ ст. д-р Румяна Дамянова, чл.-кор. проф. д-р Милена Цанева, ст.н.с. ІІ ст. д-р Радосвет Коларов, доц. Михаил Неделчев, ст.н.с. ІІ ст. д-р Георги Цанков, доц. дфн Валери Стефанов. Обща редакция и съставителство: Христо Славов

 

Творбите са систематизирани в три периода:

„Средновековна българска литература ІХ-ХVІІІ век” – том 1

„Литература на Българското възраждане ХVІІІ-ХІХ век” – том 2 и 3

„Литература на новата българска държава ХІХ-ХХ век” – том 4-10. Придружени са от биобиблиографски бележки, изготвени от специалисти от Института за литература при БАН.

 

Поредицата е предназначена за студенти, ученици, преподаватели, научни работници и ценители на класическата българска художествена литература.