сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"

Списанието е с три тематични раздела: счетоводство, данъци, човешки ресурси.

Има пет вложени приложения:

- "Счетоводство на предприятието” – за организацията и управлението на счетоводната дейност

- "Счетоводна политика" - за прилагането на международните счетоводни и одиторски стандарти

- "Данъчен консултант” – за задълженията на предприятието и на физическите лица към бюджета

- "Човешките ресурси на предприятието” – за трудовите правоотношения и осигуряването

- "Счетоводна практика" - отговори на въпроси, зададени от читателите

 

Статиите в списанието имат практическа насоченост. Във всяка има разработен казус или пример. Предимство се дава на статии, написани по повод на читателски писма. Статиите са специално поръчани за списанието. Не се публикуват статии, отпечатани в други издания.

 

Списанието има висок процент пазарен дял. Получава се чрез абонамент от няколко хиляди големи и средни фирми в страната. Читателите са около три пъти повече, тъй като едно списание се чете от по 3 до 5 души, според броя на работещите в счетоводството.

 

Разпространява се чрез абонамент – директно от редакцията и чрез разпространителски фирми.

 

Премии за абонатите за 2018 г. с абонамент след 10.10.2017 г.: „Годишна книга на счетоводителя 2018” в електронен вид – за годишното счетоводно приключване, данъчното облагане и изготвянето на годишните финансови отчети; "Електронен компас 2018" - в електронен вид - дава библиографска справка по теми, публикувани в списанието през 2018 г.

 

Допълнителни услуги за абонатите за 2018 г.:

- безплатни писмени отговори на проблемни казуси от водещи експерти, които са гарантирано верни

- платени счетоводни, данъчни, трудовоправни и осигурителни консултации в редакцията

- закупуване на книги и помагала

- 15% намаление на цената за публикуване на ГФО на интернет страницата на редакцията

 

Годишен абонамент за 12 броя за 2018 г. след 10.10.2017 г.:

- за списанието в книжен вариант - 207 лв. с ДДС

- за списанието в електронен вариант - 180 лв. с ДДС