Периодика

Библиотека "Български счетоводител"
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 9-10/2017 Броят е посветен на темата за корекциите на ползван данъчен кредит за 2017 г....
  Цена: 15.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 7-8/2017 Броят е посветен на темата за данъчното третиране на сделки между свързани лица.  ...
  Цена: 15.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 5-6/2017 Броят е посветен на темата за вътреобщностната търговия със стоки и услуги. Разглеждат се същността на вътреобщностните доставки и на вътреобщностните придобивания, техните данъчни режими, декларирането...
  Цена: 15.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 3-4/2017 Броят е посветен на темата за предприятието като работодател при извършване на разходи за представителни цели и за социално-битови мероприятия. Разглеждат се подробно разходите за представителни...
  Цена: 15.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 1-2/2017 Броят е посветен на актуалната тема за личното ползване на активи на предприятието. Темата е представена в три части: облагане на разходите в натура по реда на ЗКПО; облагане с ДДС на личното потребление;...
  Цена: 15.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 12/2014 По традиция последният брой за годината на библиотека „Български счетоводител” е продължение на брой 11, който съдържа указания, писма, тълкувания на нормативната уредба, свързани с годишното...
  Цена: 9.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 11/2014 В брой 11 на библиотека „Български счетоводител” са публикувани писма, указания и тълкувания на компетентните органи у нас, свързани с годишното счетоводно приключване и данъчно облагане...
  Цена: 9.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 9-10/2014 Изданието Търговско предприятие с едноличен собственик е композирано в три части, които разкриват юридическата уредба на едноличния собственик, данъчните закони, свързани с темата, и осигурителните...
  Цена: 18.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 7-8/2014 Изданието е композирано в две части, които се допълват. В първата част се раглеждат казуси от текущата счетоводна практика, а във втората част – казуси от текущата данъчна практика. Казусите...
  Цена: 18.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 6/2014 Изданието е композирано в две части, които се допълват. В първата част се разглежда правната уредба и данъчното третиране на доставките при бартер по Закона за данъка върху добавената стойност...
  Цена: 9.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 5/2014 Брой 5 на библиотеката е посветен на промените в социалното осигуряване за настоящата година и обхваща три основни теми: - единната сметка през 2014 година; - промени в Кодекса за социално осигуряване; -...
  Цена: 9.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 4/2014 В библиотека № 4 е представен анализ на финансовото състояние на предприятието, което е снимка на състава, размера и структурата на активите, собствения капитал и пасивите, представени в счетоводния...
  Цена: 9.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 1,2,3/2014 Редакцията предоставя на абонатите за библиотека „Български счетоводител” три броя в един, посветен на промените в данъчното законодателство за 2014 година. Глава първа разглежда промените...
  Цена: 24.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 12/2013 По традиция последният брой за годината на библиотека „Български счетоводител” е продължение на брой 11, който публикува писма, указания, тълкувания на нормативната уредба, свързани с годишното...
  Цена: 9.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 11/2013 В брой 11 на библиотека „Български счетоводител” са разгледани указания, писма и тълкувания по прилагане на нормативната уредба във връзка с годишното счетоводно приключване и данъчно облагане...
  Цена: 9.00 лв.
Вашата поръчка
 • няма избрани артикули