Периодика

в. "Счетоводна и данъчна практика"
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 12/2014 Брой 12 на вестника представя на читателите актуална тема в периода на подготовката за изготвяне на годишните финансови отчети на предприятията, която е за провизиите. Дават се отговори на зададени...
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 11/2014 В брой 11 вестникът представя на читателите актуалната тема за проверката на годишния финансов отчет на предприятието и отговорността на одитора. Дава отговори на зададени от читателите въпроси...
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 10/2014 Вестник „Счетоводна и данъчна практика”, брой 10, представя актуалните срокове, които предприятията не бива да пропускат. Дава отговори на зададени от читателите въпроси относно: - Представяне...
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 9/2014 Брой 9 на вестника представя на читателите актуалния въпрос – погасява ли се по давност имуществената санкция, наложена с наказателно постановление и приложим ли е срокът за глобата. И още –дължи...
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 7-8/2014 Специален брой, посветен на Втората Национална експертна конференция 2014 по прилагане на ЗДДС и ЗКПО, проведена на 9-10 юни 2014 година в Националния дворец на културата – София Вестникът публикува...
  Цена: 12.00 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 6/2014 Вестник „Счетоводна и данъчна практика” брой 6 представя на читателите основните моменти в бюджетната прогноза за периода 2015-2017 г. Разглежда необходимостта от промени в Закона за счетоводството...
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 5/2014 Във вестник „Счетоводна и данъчна практика”, брой 5 са разгледани промени в реда и начина за плащане на данъци и осигурителни вноски, закриване на единната сметка. Експертите на редакцията...
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 4/2014 В брой 4 на вестник „Счетоводна и данъчна практика” са разгледани промените в счетоводното отчитане и в данъчната документация, прилагана при режима „Касова отчетност на ДДС” от началото...
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 3/2014 В брой 3 на вестника е разгледана Единната бюджетна класификация за 2014 година и промените спрямо 2013 година. Експертите на редакцията отговарят на казуси, възникнали в практическата дейност на...
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 2/2014 В брой 2 на вестника са разгледани промените в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2014-2016 година. Разгледани са и казуси от практиката на счетоводителя за оформяне на документи за командировка,...
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 1/2014 В брой 1 на вестника са разгледани акцентите на бюджет 2014 в отношенията му с търговските предприятия. Разгледани са казуси за счетоводни и данъчни аспекти на подобрение на нает имот; корекция на...
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 12/2013 В брой 12 вестникът „Счетоводна и данъчна практика” дава практически насоки относно отчитане на завършените през 2013 година ремонти, подобрения и строежи, свързани с дейността на предприятието....
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 11/2013 Вестникът в брой 11 дава практически насоки относно проекта на новия режим „касова отчетност на ДДС”. Отговаря на въпросите на наши читатели за счетоводно отчитане и данъчно облагане на задгранични...
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 10/2013 Вестникът отговаря на въпроса дали могат да се дължат неимуществени вреди при наличие на договор. Представени са казуси, възникнали в практическата дейност на нашите читатели и абонати, на които...
  Цена: 7.20 лв.
 • в. "Счетоводна и данъчна практика", бр. 9/2013 Брой 9 на вестника запознава читателите с две нормативни промени, които са свързани със счетоводната и финансовата отчетност на предприятията. Тези допълнения намират място в Правилника за реда...
  Цена: 7.20 лв.
Вашата поръчка
 • няма избрани артикули