Периодика

сп. "Счетоводна политика"
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 9-10/2014 В бр. 9-10 на списанието са публикувани два материала, свързани с годишното счетоводно приключване на базата както на националните, така и на международните счетоводни стандарти. Първият е за разработването...
  Цена: 37.20 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 7-8/2014 В брой 7-8 на списанието д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор, разглежда някои специфични въпроси на счетоводното отчитане на лизинговите договори в съответствие с МСС. Интегрираната отчетност...
  Цена: 37.20 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 5-6/2014 Брой 5-6 на списанието представя един различен поглед на д-р Антон Свраков, д.е.с., регистриран одитор, за европейския отговор на стремежа на Съвета по Международни счетоводни стандарти. Д-р Бойка...
  Цена: 37.20 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 3-4/2014 Брой 3-4 на списанието започва с разговор с председателя на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) Бойко Костов, д.е.с., регистриран одитор, в навечерието на професионалния...
  Цена: 37.20 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 1-2/2014 Темата на брой 1-2 на списанието е 5-годишнината от създаването на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО). Читателите се запознават със словото на г-жа Ваня Донева, председател...
  Цена: 37.20 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 9-10/2013 Темата на брой 9-10 на сп. „Счетоводна политика” е „Одитът на средствата от Европейския съюз”. Проблеми на одита на тези средства бяха дискутирани на конференцията, организирана съвместно...
  Цена: 37.50 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 7-8/2013 В броя доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор, представя и коментира основните моменти в новата счетоводна директива за индивидуалните и консолидираните финансови отчети (Директива...
  Цена: 37.50 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 5-6/2013 В броя доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор разглежда същността, видовете и изискванията за признаване и отчитане на провизиите. Управленското счетоводство и факторите, които са...
  Цена: 37.50 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 3-4/2013 Акцент в броя е темата за счетоводството в условията на прилагане на МСФО в България от доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор. Читателите на списанието се запознават и с част от актуалните...
  Цена: 37.50 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 1-2/2013 В актуалното интервю на броя Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представя основните задачи пред комисията за 2013 г. и най-големите предизвикателства...
  Цена: 37.50 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 9-10/2012 В броя са публикувани три теми, свързани с годишното счетоводно приключване по МСС. Д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, представя измененията в МСФО, приложими за финансовите отчети за 2012...
  Цена: 37.50 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 7-8/2012 Акцентът в брой 7-8 на списанието е изразената позиция на д-р Антон Свраков, регистриран одитор, за някои несъвършенства в Търговския закон и за тяхното отражение върху бизнеса. Авторът се спира...
  Цена: 37.50 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 5-6/2012 В брой 5-6 на списанието в раздела „Прилагане на МСС” д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор, разглежда счетоводното третиране на договори с явен и неявен лизинг. На същността и счетоводните...
  Цена: 37.50 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 3-4/2012 В брой 3-4 на списанието д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор, разглежда сублизинга като отчетен обект, както и промените в МСФО. Счетоводството на нематериалните активи в съответствие...
  Цена: 37.50 лв.
 • сп. "Счетоводна политика", бр. 1-2/2012 В първия за годината брой на списанието д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистриран одитор, разглежда изискванията за обезценка на дълготрайните активи на предприятието по МСС. Обект на изследване...
  Цена: 37.50 лв.
Вашата поръчка
 • няма избрани артикули