Периодика

сп. "Данъците в Република България"
 • сп. „Данъците в Република България”, брой 9-10/2017 г. Броят е посветен на Петата Национална експертна среща по прилагане на ЗДДС и ЗКПО, проведена на 4 и 5 октомври 2017 г. в София. Организатори са списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“...
  Цена: 18.00 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 7-8/2017 В броя са разгледани различни казуси по ЗДДС и ЗКПО от практиката на счетоводителя. Коментират се корекциите на данъчен кредит при използване на дълготрайни активи за лични нужди, данъчното третиране...
  Цена: 18.00 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 5-6/2017 Темата на броя е за пропорционалния данъченв кредит съгласно ЗДДС. Направен е обзор на значимите промени в ДОПК, в сила през 2017 г. Коментира се административнонаказателната и наказателната отговорност...
  Цена: 18.00 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 3-4/2017 Темата на броя са практически въпроси при данъчното третиране на вземанията и задълженията по ЗКПО. Коментират се новите правила при регистрирането на търговци. Дава се отговор на интересен казус,...
  Цена: 18.00 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 1-2/2017 В броя са представени промените за 2017 г. в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за акцизите и данъчните складове. Коментират се новите моменти в данъчните облекчения по Закона...
  Цена: 18.00 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 11-12/2016 В броя е представен коментар по актуалната тема за данъчното третиране по ЗКПО на разходите за лично потребление на фирмени активи. Разгледани са темите за ограниченията по ЗДДС за корекции на...
  Цена: 30.00 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 9-10/2016 В броя са представени третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества, както и особеностите на данъчното третиране по ЗДДС при покупка на недвижим имот (сграда) по условията на финансов...
  Цена: 30.00 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 7-8/2016 Броят е посветен на Четвъртата Национална експертна среща по прилагане на ЗДДС и ЗКПО, проведена на 1 и 2 юни 2016 г. в Националния дворец на културата – София. Организатори са списание „Счетоводство...
  Цена: 30.00 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 5-6/2016 В броя е публикуван коментар на нормативната уредба и данъчното облагане по ЗДДС на концесията. Представени са видовете доказателства и доказателствени средства в административното производство...
  Цена: 30.00 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 3-4/2016 В брой 3-4 на списанието е публикуван коментар по една от най-актуалните теми от началото на годината, свързана с ДДС – облагането на личното потребление на фирмени дълготрайни активи и получени...
  Цена: 30.00 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 1-2/2016 В първия за годината брой на списанието са представени промените в ЗДДС и в ЗАДС, в сила от 1 януари 2016 г., както и новите изисквания при съставянето на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Експертният коментар...
  Цена: 30.00 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 10/2015 В последния за годината бр. 10 на списанието се коментират хипотезите, с които ЗДДС уточнява, че дадена стопанска операция не се смята за доставка. Представени са и ограниченията за корекции на...
  Цена: 19.20 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 9/2015 В бр. 9 на списанието са представени данъчните облекчения, които едноличните търговци могат да ползват по ЗДДФЛ и по ЗКПО. Търси се отговор на казуса по ДОПК дали може да се предяви иск, когато има...
  Цена: 19.20 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 8/2015 В бр. 8 на списанието в рубриката „Прилагане на данъчните закони” се коментират необходимите изменения и допълнения на ЗКПО и използването на понятието „преки разходи” за целите на...
  Цена: 19.20 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 6-7/2015 Броят е посветен на Третата Национална експертна конференция по прилагане на ЗДДС и ЗКПО, проведена на 26 и 27 май 2015 г. в Националния дворец на културата – София Списанието е построена в три блока: В...
  Цена: 30.00 лв.
Вашата поръчка
 • няма избрани артикули