Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр .6/2013 Читателите на списанието се запознават с най-важните моменти от практиката по данък върху добавената стойност относно регистрация, документиране, начисляване и внасяне на данъка; с овърдрафта...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 5/2013 Читателите на списанието се запознават със съставянето на консолидирани финансови отчети за 2012 година. С примери е пояснено елиминирането на приходи, разходи и финансов резултат от предприятията,...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 4/2013 Читателите на списанието се запознават с най-важните моменти от: - новия Закон за публичните финанси; - новото в образеца на годишната данъчна декларация за доходи, придобити от физическите лица...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 3/2013 Читателите на списанието се запознават с най-важните моменти от: - изпълнението на държавния бюджет за 2013 година – основните акценти в ПМС № 1 от 9 януари 2013 година; - режима за облагане на маржа...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 2/2013 В новата постоянна рубрика „5 минути в работния кабинет на” водещи експерти, свързани със счетоводството, одита, данъците и осигуряването, продължават да представят свои виждания по актуални...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 1/2013 От този брой в списанието са открити нови постоянни рубрики. Първата рубрика присъства в началото на всеки от трите раздела на списанието – „5 минути в работния кабинет на”. В тази рубрика...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 12/2012 Абонатите на списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” се запознават подробно с данъчните и осигурителните аспекти на „замразена дейност” – отговор по казус на абонат...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 11/2012 Абонатите на списанието се запознават със счетоводното отчитане и данъчното третиране на необичайни събития в селскостопанските предприятия. В този брой завършва темата за счетоводното отчитане...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 10/2012 Абонатите на списанието продължават да се запознават с отчитането на парични средства във валута и валутните разчети. В новата рубрика „Практически проблеми на индивидуалния сметкоплан”...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 9/2012 Абонатите на списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” се запознават с отчитане на паричните средства във валута и валутни разчети, промените, свързани с попълването на сметката...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 8/2012 Абонатите на списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” се запознават с важните моменти в Международните счетоводни стандарти, приложими от 1 януари 2011 година, ограниченията...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 7/2012 Читателите на списанието се запознават с най-важните моменти от промените в Международните счетоводни стандарти, приложими от 1 януари 2011 година, с данъка върху добавената стойност при бонуси,...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 6/2012 Читателите на списанието се запознават с най-важните моменти от изискванията, реда и начина на представяне на заявките за ежемесечните лимити за плащания през 2012 година, с данъчната основа при...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 5/2012 Читателите на списанието се запознават с най-важните моменти от: основните правила и срокове в бюджетната процедура за 2013 година, промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за...
  Цена: 17.40 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 4/2012 Читателите на списанието се запознават с основните акценти в постановление № 367 на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на страната за 2012 година, промените в Правилника за...
  Цена: 17.40 лв.
Вашата поръчка
 • няма избрани артикули