Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 2/2016 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът в брой 2 на раздела е коментар на основните изисквания за организация на счетоводната система на предприятието в новия Закон за счетоводството. В...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 1/2016 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът в брой 1 на раздела е коментар на новия Закон за счетоводството, който въвежда в националното законодателство правилата и процедурите на...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 12/2015 Раздел първи „Счетоводство и практика” В брой 12 акцентът на раздела е коментар за наказателната отговорност за престъпления срещу собствеността, стопанството и кредиторите. Рубриката „Счетоводна...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 11/2015 Раздел първи „Счетоводство и практика” В брой 11 акцентът на раздела е посветен на счетоводното отчитане на авансовото финансиране от бюджета на бюджетните организации по проекти, отчитани...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 10/2015 Раздел първи „Счетоводство и практика” В брой 10 акцентът на раздела е посветен на счетоводното отчитане на разходите за управление, маркетинг и организация на предприятието. Рубриката „Счетоводна...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 9/2015 Раздел първи „Счетоводство и практика” В брой 9 акцентът на раздела е посветен на счетоводното отчитане на амортизациите във връзка с полезния живот на активите и получаването на бъдеща...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 8/2015 Раздел първи „Счетоводство и практика“ е посветен на счетоводната дейност в предприятието. В рубриката „Акцент” на раздела е разгледано счетоводното отчитане при възстановяване на...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 7/2015 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът на седми брой от раздела разглежда документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране на фирите. Тази тема е актуална в почти всички...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 6/2015 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът на брой шести от раздела разглежда отговорността на ръководството за организиране на счетоводството в предприятието, за достоверността...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 5/2015 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът на брой пети от този раздел разглежда отчитането на разходи за подобрение върху нает актив и при връщане на актива поради прекратяване на...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 4/2015 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът на брой четвърти от раздела е посветен на отчитане на преоценките на активи и пасиви. В рубриката „Счетоводна практика“ е разгледан...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 3/2015 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът на брой трети от раздела е посветен на това дали Счетоводен стандарт 9 Финансовите отчети на юридическите лица с нестопанска цел гарантира...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 2/2015 Раздел първи „Счетоводство и практика”: Акцентът на втория брой от раздела е посветен на приложението към финансовите отчети. В рубриката „Годишно счетоводно приключване“ се разглеждат...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 1/2015 Първият брой за 2015 г. на списание „Счетоводство плюс…“ е вече с пет раздела и по-голям обем издателски страници.   Раздел първи „Счетоводство и практика”: Акцентът в този раздел...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 12/2014 В последния за годината 12 брой на списанието предлагаме на нашите абонати: Раздел първи „Счетоводство – методология и практика” Акцентът на раздела е темата за данъчните ревизионни актове...
  Цена: 17.40 лв.
Вашата поръчка
 • няма избрани артикули