Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.1/2018 Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА  В акцента  са разгледани видовете данъчни разлики –отсрочени данъчни пасиви и активи. Различните варианти са подкрепени с примери. Автор е Живко...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.12/2017 Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКААкцентът на раздела e статията на Живко Бонев за оценяването на стоково-материалните запаси и представянето им в годишните финансови отчети. Разглеждат се...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.11/2017 Брой 11 на списание „Счетоводство плюс…“ е специално издание, в което са публикувани част от темите, дискутирани на Петата национална експертна среща, проведена в София през октомври....
  Цена: 30.00 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 10/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика“ Акцентът на първи раздел e статията на Лиляна Панева за доказателствената стойност на фактурата. Подробно е анализиран въпросът защо - макар че се...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр.9/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика“ Акцентът на първи раздел разглежда грешките във финансовите отчети на лизингополучателите при договори за финансов лизинг. Тук може да се запознаете...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 8/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика“ Акцентът на първи раздел е посветен на често допусканите грешки при отчитането на получени банкови кредити. С пример е разяснен методът на ефективния...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 6-7/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика“ Акцентът на първи раздел е посветен на нивото на същественост в счетоводството. В статията са разгледани аспектите на същественост, както и критериите...
  Цена: 24.00 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 5/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът в раздела на брой 5 е темата за несъстоятелността – производството по стабилизация в правната уредба. Рубриката „Счетоводна практика“...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 4/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът в раздела на брой 4 е темата за счетоводните и данъчните аспекти на дигиталната валута биткойн в България. Рубриката „Счетоводна практика“...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 3/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът в раздела е темата за счетоводните и данъчните аспекти за изплащане на дивиденти под формата на активи на предприятието. Рубриката „Счетоводна...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 2/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът в брой 2 на раздела е коментар на втората промяна в новия Закон за счетоводството. Рубриката „Счетоводна практика“ е посветена на отчитане...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 1/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът в брой 1 на раздела е коментар на държавния бюджет на България за 2017 година, свързан с основните взаимоотношения с предприятията от стопанския...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 12/2016 Раздел първи „Счетоводство и практика” В брой 12 акцентът на раздела е годишният финансов отчет за 2016 година, който се изготвя за първи път по правилата на новия Закон за счетоводството. Рубриката...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 11/2016 Раздел първи „Счетоводство и практика” В акцента в брой 11 на раздела са разгледани докладите и декларациите към годишните финансови отчети на предприятията съгласно Закона за счетоводството. Рубриката...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 10/2016 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът в брой 10 на раздела е за административните нарушения и наказания на Закона за счетоводството. Рубриката „Счетоводна практика“ запознава...
  Цена: 19.80 лв.
Вашата поръчка
 • няма избрани артикули