Периодика

сп. "Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения"
 • сп. Счетоводство плюс..., бр. 11-12/2018г. Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКАВ раздела има две теми – за калкулиране на себестойност на земеделска продукция и за същността и счетоводното отчитане на записа на заповед. Раздел втори...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. Счетоводство плюс..., бр. 9-10/2018г. Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА Първата статия е посветена на счетоводното отчитане и данъчното третиране на рентните, наемните плащания. Останалите две статии в раздела третират проблемите...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.7-8/2018 Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА В раздела се разглеждат темите за отчитане на съвместни предприятия, обезценка на активи при съставяне на ФО, счетоводното отчитане при рекултивация на трайните...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.6/2018 Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКАОбезценка на активи при съставяне на финансови отчети в съответствие с МСФО е първата тема в раздела, следва фокус върху отчитането и данъчното третиране...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.5/2018 Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКАВ раздела се разглеждат въпроси, свързани с отчитането на преотстъпен данък по чл.189 „б“ от ЗКПО и имуществената отговорност при липси на активи в нефинансовия...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.4/2018 Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКАВ раздела се разглеждат въпроси, свързани с ремонт и подобрения на ползвани чужди дълготрайни активи. Отделя се внимание на спецификата в отчетността на авансовите...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.3/2018 Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКАВ първи раздел акцентът е върху годишните финансови отчети на малките предприятия – за изискванията и възможностите при тяхното изготвяне и представяне....
  Цена: 19.80 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.2/2018 Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКАВ първия раздел акцент е статия за отчитане на обезценка на трудносъбираеми вземания и отписване на задължения и несъбираеми вземания, като разясненията...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.1/2018 Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА  В акцента  са разгледани видовете данъчни разлики –отсрочени данъчни пасиви и активи. Различните варианти са подкрепени с примери. Автор е Живко...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.12/2017 Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКААкцентът на раздела e статията на Живко Бонев за оценяването на стоково-материалните запаси и представянето им в годишните финансови отчети. Разглеждат се...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.11/2017 Брой 11 на списание „Счетоводство плюс…“ е специално издание, в което са публикувани част от темите, дискутирани на Петата национална експертна среща, проведена в София през октомври....
  Цена: 30.00 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 10/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика“ Акцентът на първи раздел e статията на Лиляна Панева за доказателствената стойност на фактурата. Подробно е анализиран въпросът защо - макар че се...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр.9/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика“ Акцентът на първи раздел разглежда грешките във финансовите отчети на лизингополучателите при договори за финансов лизинг. Тук може да се запознаете...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 8/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика“ Акцентът на първи раздел е посветен на често допусканите грешки при отчитането на получени банкови кредити. С пример е разяснен методът на ефективния...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 6-7/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика“ Акцентът на първи раздел е посветен на нивото на същественост в счетоводството. В статията са разгледани аспектите на същественост, както и критериите...
  Цена: 24.00 лв.
Вашата поръчка
 • няма избрани артикули