Каталог

Всички издания
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.1/2018 Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКА  В акцента  са разгледани видовете данъчни разлики –отсрочени данъчни пасиви и активи. Различните варианти са подкрепени с примери. Автор е Живко...
  Цена: 19.80 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 9-10/2017 Броят е посветен на темата за корекциите на ползван данъчен кредит за 2017 г....
  Цена: 15.00 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.12/2017 Раздел първи СЧЕТОВОДСТВО И ПРАКТИКААкцентът на раздела e статията на Живко Бонев за оценяването на стоково-материалните запаси и представянето им в годишните финансови отчети. Разглеждат се...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп.Счетоводство плюс.., бр.11/2017 Брой 11 на списание „Счетоводство плюс…“ е специално издание, в което са публикувани част от темите, дискутирани на Петата национална експертна среща, проведена в София през октомври....
  Цена: 30.00 лв.
 • сп. „Данъците в Република България”, брой 9-10/2017 г. Броят е посветен на Петата Национална експертна среща по прилагане на ЗДДС и ЗКПО, проведена на 4 и 5 октомври 2017 г. в София. Организатори са списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“...
  Цена: 18.00 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 10/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика“ Акцентът на първи раздел e статията на Лиляна Панева за доказателствената стойност на фактурата. Подробно е анализиран въпросът защо - макар че се...
  Цена: 19.80 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 7-8/2017 Броят е посветен на темата за данъчното третиране на сделки между свързани лица.  ...
  Цена: 15.00 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр.9/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика“ Акцентът на първи раздел разглежда грешките във финансовите отчети на лизингополучателите при договори за финансов лизинг. Тук може да се запознаете...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 7-8/2017 В броя са разгледани различни казуси по ЗДДС и ЗКПО от практиката на счетоводителя. Коментират се корекциите на данъчен кредит при използване на дълготрайни активи за лични нужди, данъчното третиране...
  Цена: 18.00 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 8/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика“ Акцентът на първи раздел е посветен на често допусканите грешки при отчитането на получени банкови кредити. С пример е разяснен методът на ефективния...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 6-7/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика“ Акцентът на първи раздел е посветен на нивото на същественост в счетоводството. В статията са разгледани аспектите на същественост, както и критериите...
  Цена: 24.00 лв.
 • Библиотека "Български счетоводител", бр. 5-6/2017 Броят е посветен на темата за вътреобщностната търговия със стоки и услуги. Разглеждат се същността на вътреобщностните доставки и на вътреобщностните придобивания, техните данъчни режими, декларирането...
  Цена: 15.00 лв.
 • Единствен Всички събития, описани в книгата, са пряко или косвено свързани с живота на героите от „Гобленът на живота“.   Шах-мат! Каква асоциация правите, когато чуете тези думи? Необратим край, нали?...
  Цена: 6.00 лв.
 • сп. "Счетоводство плюс...", бр. 5/2017 Раздел първи „Счетоводство и практика” Акцентът в раздела на брой 5 е темата за несъстоятелността – производството по стабилизация в правната уредба. Рубриката „Счетоводна практика“...
  Цена: 19.80 лв.
 • сп. "Данъците в Република България", бр. 5-6/2017 Темата на броя е за пропорционалния данъченв кредит съгласно ЗДДС. Направен е обзор на значимите промени в ДОПК, в сила през 2017 г. Коментира се административнонаказателната и наказателната отговорност...
  Цена: 18.00 лв.
Вашата поръчка
 • няма избрани артикули