Събития

Януарска работна среща (семинар) по прилагането на ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и социално осигуряване към 31.12.2019 и 1.01.2020 год.

Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл“

Български културен център


О Р Г А Н И З И Р А Т


Януарска работна среща (семинар) по

прилагането на ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и социално осигуряване

към 31.12.2019 и 1.01.2020 год.

 

Лектори: Моника Петрова, Валентина Гекова, Зорница Димитрова и Даниела Петкова

Място: Залата на Български културен център, гр. София, ул. „Веслец“ №13

Дата: 27 януари 2020 год.(понеделник) от 9.00 до 17.00 часа

Такса за участие: 192 лв. с ДДС

Таксата включва: Участие в разискванията, две кафе паузи и работен обяд.

• Сумата се превежда по банковата сметка на ОРКП „Мисъл“:

IBAN: BG05 CECB 9790 1003 1674 00; BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД, клон София.

 

Заявки за участие:

• Писмено чрез приложената заявка на редакционния e-mail: office@schetovodstvoplus.com или schetovodstvoplus@gmail.com.

• Устно на редакционните телефони: 02/983 64 27, 0882 385 002 или 0887 514 494.

 

Христо Славов, управител