Справочник

Публикуване на ГФО за 2016 година

1. Съюз на българските художници

2. Агенция София Прес

3. Емелда Текстил Санай Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети Турция

4. ТП Самсунг Си енд Ти Дойчланд ООД

5. Фондация Образование, наука, култура

6. Сдружение Булрегио