Справочник

Тарифа за публикуване на годишни финансови отчети за 2016 г.

Редакцията приема за публикуване годишните финансови отчети (ГФО) на предприятията за 2016 година на своята интернет страница.

 

Тарифа за публикуване на ГФО за 2016 г.

 

І. Елементи:

Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал

 

Издание

Абонати

Неабонати

  

В интернет страницата на редакцията

25 + 5 ддс =

30 лв.

28,75 + 5,75 ддс =

34,50 лв.

 ІІ. Приложение:

- по 3,60 лв. с ДДС за машинописна страница за публикуване в интернет страницата на редакцията

 ІІІ. Одиторски доклад:

- в обем до 1 маш. стр. – безплатно

- за всяка допълнителна страница:

- по 3,60 лв. с ДДС за публикуване в интернет страницата на редакцията

 

Сумата се превежда по банковата сметка на ОРКП „Мисъл” ЕООД:

IBAN: BG05 CECB 9790 1003 1674 00; BIC: CECB BGSF, ЦКБ, клон София

 

След като преведете сумата, изпратете четливо копие на елементите на отчета, приложението и одиторския доклад, както и данните за Вашата фактура на адреса на редакцията: 1000 София, ул. „Чумерна” № 12А, или на редакционния имейл: office@schetovodstvoplus.com.

За допълнителна информация: тел. 02/983 64 27.