Справочник

Публикуване на ГФО за 2015 година

1. Сдружение "АСП"

2. Фондация "Образование, наука, култура"

3. Сдружение "Съюз на българските художници"

4. ТП "Самсунг Си енд Ти Дойчланд ООД"

5. Емелда Текстил Санай Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети Турция

6. Сдружение "Булрегио"