Събития

Четвърта Национална експертна среща по прилагане на ЗДДС и ЗКПО - 2016

Списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”

Списание „Данъците в Република България”

Икономическа група „Филипов и партньори”

 

ОРГАНИЗИРАТ

Четвърта Национална експертна среща

по прилагане на ЗДДС и ЗКПО - 2016

(Експертен форум за теми с повишена трудност и многовариантни решения)

 

гр. София, 1 и 2 юни 2016 г.                                 НДК, етаж 5, зала № 8 (с асансьори 11 или 12)

(сряда и четвъртък)                                             9.30 - 18.00 ч.

 

За четвърта поредна година организаторите провеждат национален експертен форум по прилагането на ЗДДС и ЗКПО с участието на най-изявените данъчни консултанти в страната, на данъчната администрация, на съдебната система, дипломирани експерт-счетоводители и одитори, представители на бизнеса и европейските институции.

Въпросите за двудневната дискусия са подбрани от данъчната практика в страната, допускат многовариантни решения и са с подчертано повишена трудност и практическа насоченост.

Дискусията предполага различни подходи в интерпретирането на казусите и предлаганите решения, обусловени от различните гледни точки на участниците – данъчни консултанти, експерти от данъчната администрация и Европейската комисия, представители на съдебната система и бизнеса.

 

Модератор на срещата: ВЕЛИН ФИЛИПОВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант.

 

ПРОГРАМА

 

 1 ЮНИ 2016 г. (сряда)

  8.30 – 9.30 ч.           Регистрация на участниците

  9.30 – 9.40 ч.           Откриване на срещата – Христо Славов, управител на сп. „Счетоводство плюс” и сп. „Данъците”

  9.40 – 9.55 ч.           Встъпление на Диана Йорданова, зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание

  9.55 – 10.00 ч.         Встъпление на Велин Филипов, модератор на срещата

10.00 – 11.30 ч.         I модул:

10.00 – 10.45 ч.         Специфични аспекти на ДДС законодателството относно договори за лизинг – Владислав Ханджиев, данъчен консултант

10.45 – 11.30 ч.         Доказателствени аспекти на реалността на доставката – Калина Златанова, данъчен консултант

11.30 – 12.00 ч.         Кафе пауза

12.00 – 13.30 ч.         ІІ модул:

                                   Данъчно и осигурително третиране при използването на фирмени активи за лични нужди – Валентина Василева, данъчен консултант и Соня Панделиева, данъчен консултант

13.30 – 14.30 ч.         Обяд

14.30 – 16.00 ч.         ІІІ модул:

14.30 – 15.15 ч.         ДДС дерогации – практика и възможности – Георги Симеонов, данъчен адвокат

15.15 – 16.00 ч.         Корекции на ползван данъчен кредит – национални и европейски аспекти – Светлана Йорданова, данъчен адвокат

16.00 – 16.30 ч.         Кафе пауза

16.30 – 18.00 ч.         ІV модул:

                                   Решенията на проекта BEPS* – избрани въпроси, инициативи на ЕС – Александър Стефанов, данъчен адвокат.

*BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби)

 

2 ЮНИ 2016 г. (четвъртък)

10.00 – 12.00 ч.         V модул:

                                   Данъчните измами по ЗКПО и ЗДДС – Наталия Ангелова, съдия в Административен съд София-град

12.00 – 13.30 ч.         Обяд

13.30 – 15.30 ч.         VІ модул:

                                   Актуални въпроси по прилагане на ЗДДС и ЗКПО в съдебната практика – Йордан Константинов, съдия, председател на I отделение на Върховния административен съд

15.30 – 16.00 ч.         Кафе пауза

16.00 – 17.50 ч.         VІІ модул:

                                   Среща с представители на Националната агенция за приходите – Росен Иванов, директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП; Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации“ в ЦУ на НАП

17.50 – 17.55 ч.         Обобщение от Велин Филипов, модератор на срещата

17.55 – 18.00 ч.         Закриване на срещата – Христо Славов, управител на сп. „Счетоводство плюс” и сп. „Данъците”

 

Забележка: Времетраенето на всеки модул включва и дискусия с участниците.

 

Заявка за участие:

- на редакционния имейл: office@schetovodstvoplus.com

- на редакционните телефони: 02/983 64 27 или 0889 919 320.

В заявката посочете данни за фактурата, която след получаване на превода ще бъде изпратена на Вашия имейл адрес.

 

Такса за участие:

360 лв. с ДДС за двата дни; 198 лв. с ДДС за един ден.

Сумите за участие се превеждат по банковата сметка на ОРКП „Мисъл”:

IBAN: BG05 CECB 9790 1003 1674 00; BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД, клон София.

В платежното нареждане се посочва изрично за кои дати се отнася преводът и за колко участника.

  

Важно за одиторите: ИДЕС признава на одиторите за квалификация участието в конференцията – 16 часа за 2 дни и 8 часа за 1 ден.

 

Краен срок за заявки и плащане: 27 май 2016 г. (петък).