Справочник

Тарифа за публикуване на годишни финансови отчети за 2015 г.

Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”

Редакцията приема за публикуване годишните финансови отчети (ГФО) на предприятията за изтеклата 2015 година на своята интернет страница.

Абонатите на редакцията за 2016 г. ползват 15% отстъпка от цената.

Срокът за публикуване на ГФО за 2015 г. е до 30 юни 2016 г.

 

Тарифа за публикуване на ГФО за 2015 г.

І. Елементи:

Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал

Издание

Абонати

Неабонати

В интернет страницата на редакцията

25 + 5 ддс =

30 лв.

28,75 + 5,75 ддс =

34,50 лв.

ІІ. Приложение:

- по 3,60 лв. с ДДС за машинописна страница за публикуване в интернет страницата на редакцията

ІІІ. Одиторски доклад:

- в обем до 1 маш. стр. – безплатно

- за всяка допълнителна страница:

- по 3,60 лв. с ДДС за публикуване в интернет страницата на редакцията

 

Сумата се превежда по банковата сметка на ОРКП „Мисъл”:

IBAN: BG05 CECB 9790 1003 1674 00; BIC: CECB BGSF, ЦКБ, клон София

След като преведете сумата, изпратете четливо копие на елементите на отчета, приложението и одиторския доклад, както и данните за Вашата фактура на адреса на редакцията: 1000 София, ул. „Чумерна” № 12А, или на редакционния имейл: office@schetovodstvoplus.com.

За допълнителна информация: тел. 02/983 64 27