Сметка на собственика
14.03.11, 03:03
Administrator
Администратор
Регистриран от: 14 Януари 2011
Мнения: 6
Сметка на собственика
#1

В кои случаи трябва да се ползва сметка 493 Сметка на собственика и в кои случаи взаимоотношенията на дружеството със собственика и съдружниците следва да се отчитат като заемни отношения чрез сметки от група 15 Получени заеми?
Становище на редакцията:
Считаме, че тези две сметки следва да се ползват в следните случаи:
Сметка 493 Разчети със собственика е дебиторно-кредиторна, т.е. по нея може да има дебитно или кредитно салдо в зависимост от това дали предприятието дължи суми на собственика или той му дължи. Считаме, че по тази сметка следва да се отчитат разчети за текущи разходи и приходи: примерно, предприятието е изплатило разходи за сметка на собственика, които той трябва да възстанови, или обратното, той е извършил разходи за сметка на предприятието, които трябва да му бъдат възстановени срещу документ на името на предприятието. Освен това, чрез сметката могат да се отчитат разчети по взаимоотношения на предприятието със собственика за капиталови вноски и др. подобни.
Чрез сметка от група 15 Получени заеми следва да се отчитат задължения на предприятието към собственика за получени краткосрочни и дългосрочни заеми, в това число за: покриване на загуби, временен недостиг на оборотни средства, допълнителна нужда за инвестиции и пр. Тези заеми са лихвени, като някои от тях се оформят по решение на Общото събрание на дружеството (за покриване на загуби, например).В такива случаи, съгласно Търговския закон, Общото събрание може да реши заемите да бъдат безлихвени или с гратисен период. Обикновено вноските са съразмерни с дяловото участие, но ако са различни по размер, тогава олихвяването е икономически обосновано и препоръчително, с оглед да не се накърнят интересите на някои съдружници.
Евгени Рангелов, магистър по финанси
 

15.03.11, 15:03
Ivan Ivanov
Потребител
Регистриран от: 11 Февруари 2011
Мнения: 5
 
#2

Темата е много интерсна и малко коментирана в практиката, изключение е списанието Ви - "Счетоводство плюс", което пусна в няколко броя пълен коментар.
Поздравления!!!
 

21.10.18, 01:41
Jamesfar
Потребител
Регистриран от: 13 Юни 2018
Мнения: 13
 
#3

Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин pokras7777 Аренда выделенных серверов по приемлимым ценам Раскрутка сайта под ключ