Конкурс

Наградени участници в ХХ Национален конкурс по счетоводство

Наградените участници от заключителния етап на XX Национален конкурс по счетоводство за средношколци - 2018


Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” проведоха за двадесети пореден път Национален конкурс по счетоводство за средношколци. Съорганизатори са Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). На първия училищен етап на конкурса бяха излъчени за участие в заключителния етап 46 ученици от 11 професионалните гимназии в страната.


Заключителният етап на конкурса се проведе на 1 декември 2018 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. Явиха се 37 ученици от 10 професионални гимназии в страната. Конкурсът бе открит от проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ във Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Участниците бяха поздравени от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ в същия факултет и доц. д-р Александър Вълков- в.и.д. зам.-ректор.


В продължение на 3 астрономически часа учениците решаваха счетоводни задачи.
Комисия в състав: Председател -  доц.,  д-р Атанаска Филипова-Сланчева, д.е.с. , регистриран одитор, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“ към ФСФ на УНСС и главен асистент Борислав Боянов, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“ към ФСФ на УНСС, утвърдена от Програмния съвет на конкурса, оцени писмените работи на участниците и обяви следните резултати:
На първите пет места са класирани 24 ученици. Според приетия от съорганизаторите регламент на Националния конкурс по счетоводство за средношколци, при класирани повече от пет участници с най-добър резултат, на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2019-2020 г.


Наградените ученици:
На първо място са класирани 5 ученици: Кристиана Бинева КОЛЕВА от Търговска гимназия ,,Княз Симеон Търновки‘‘ гр. Стара Загора, Валерия Кирилова МИХОВА, Търговска гимназия ,, Княз Симеон Търновки‘‘ гр. Стара Загора, Десислава Георгиева ДИМИТРОВА,  Старопрестолна професионална гимназия по икономика – гр. Велико Търново, Петя Христова ШАНКОВА, НТГ Пловдив, Анелия Танева СТОЯНОВА, Търговска гимназия ,,Княз Симеон Търновки‘‘ гр. Стара Загора.


На второ място са класирани 7 ученици: Ангел Илиев УЧКОВ, НТГ Пловдив,  Полина Атанасова МИЛЧЕВА, Търговска гимназия ,, Княз Симеон Търновки‘‘ гр. Стара Загора , Петя Лъчезарова ТАНКОВСКА, НТГ Пловдив,  Доброслава Василева ЛАЗАРОВА, Професионална гимназия по икономика"Иван Илиев‘‘ – Благоевград, Лилия Василева МИЛЕНКОВА,  Професионална гимназия по икономика"Иван Илиев‘‘ – Благоевград, Кристиян Вихренов ТРАЙКОВ, Финансово-стопанска професионална гимназия ,,Васил Левски‘‘, град Монтана, Станислав Петков СТОЯНОВ, НТГ Пловдив.


На трето място са класирани 3 ученици: Радмила Валентинова МИТОВА, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт ,, Йордан Захариев‘‘ – Kюстендил, Антон Валентинов СТАНКОВ, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт ,, Йордан Захариев‘‘ – Kюстендил, Наталия Стефанова УЗУНСКА, Професионална гимназия по икономика"Иван Илиев‘‘ – Благоевград.


На четвърто място са класирани 4 ученици: Гюлназие Исмаил ЮСУФ, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра, Ивета Мехмедова МОЛОВА, Професионална гимназия по икономика и туризъм ,,Алеко Константинов‘‘-Велинград, Аксела Мустафа ДОБРИНИШКА, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт ,, Йордан Захариев‘‘ – Kюстендил,  Мила Георгиева ЙОРДАНОВА, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт ,, Йордан Захариев‘‘ – Kюстендил.


На пето място са класирани 5 ученици: Ивета Красимирова НИКОЛОВА,  Професионална гимназия по икономика и мениджмънт ,, Йордан Захариев‘‘ – Kюстендил, Гамзе Исмаил ЮСУФ, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра, Весела Кирилова ПАНЕВА, Неврокопска професионална гимназия ,,Димитър Талев“, град Гоце Делчев, Йордан Богданов ПЕТРОВ, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра, Ивана Иванова МАЛИНОВА, Неврокопска професионална гимназия ,,Димитър Талев“, град Гоце Делчев.


Наградените ученици получават грамота от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и специален сертификат от Университета за национално и световно стопанство.
Честито на наградените участници в конкурса и нови успехи!