Семинари

Полудневна експертна среща ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Обединена редакция за книги и периодика “Мисъл“
Списание “Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“


ОРГАНИЗИРАТ


Експертна среща по въпросите за


ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
Дата: 18 АПРИЛ (сряда)  2018 г.
9.30 - 13 часа
Място на провеждане:
Български културен център
гр. София, ул. Веслец № 13


Тема 1:

Осигуряване на самоосигуряващите се лица:

  • Авансови осигурителни вноски

 

  • Подаване на справка-декларация за окончателния размер на осигурителния доход

Тема 2:
Осигуряване при граждански договори


Тема 3:
Осигуряване на чужди граждани, работещи в България:

  • Чуждестранни лица , съдружници в търговски дружества
  • Чуждестранни лица, работещи като управители

 

  • Чуждестранни лица, работещи по трудови договори


Тема 4:
Осигуряване на български граждани, работещ в чужбина
Лектор: адвокат Зорница Димитрова, експерт по осигурително право
Цена за участие: 120 лева с ДДС
Важно!!! Преференциални цени за абонатите на редакцията. Те ползват 10% отстъпка от цената.

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 10 АПРИЛ

Местата са ограничени