Семинари

Еднодневна експертна среща на тема ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обединена редакция за книги и периодика “Мисъл“
Списание “Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“


ОРГАНИЗИРАТ


Еднодневна експертна среща по въпросите за


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 
Във връзка с промените в Закона за личните данни и развитието на законодателството в областта на данните
Дата: 25 април 2018 г.
Час: 9.00 - 17 часа
Място на провеждане:
Български културен център
Гр. София, ул. Веслец № 13


Тема 1:
Развитие на законодателството в областта на данните: наднационално и национално (очаквани промени в ЗЗЛД)
Основни принципи на GDPR
Кога обработването е законосъобразно?
Съгласието на субекта, опорочаване на съгласието
Категории лични данни


Тема 2:
Право на информираност, на достъп до данните, правото да бъдеш „забравен“
Право на преносимост на данните, право на предаване


Тема 3:
Длъжностно лице по защита на данните
Регистри на дейностите по обработване
Оценка на въздействието върху защитата на данните
Работодателят като администратор на лични данни;
Категории лични данни, обработвани в рамките на трудовото правоотношение;
За новите размери на глобите
Лектор: доц., д-р Андрей Александров, Институт за държавата и правото, БАН
съдружник в адвокатска кантора Камбуров и съдружници
Цена за участие:160 ЛВ. с включен ДДС
Важно!!! Абонатите на редакцията ползват  10 процента отстъпка от цената

 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 10 АПРИЛ

Местата са ограничени