Конкурс

Участници в заключителния етап на XIX Национален конкурс по счетоводство за средношколци - 2017

Списък на участниците в заключителния етап на

ХIX Национален конкурс по счетоводство

за средношколци – София, 2.12.2017 г.

 

1. Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград:

- Анастасия Петрова Войнишка

- Беатрис Василева Василева

- Габриела Кирилова Муртова

- Лъчезар Георгиев Чорбаджиев

- Румен Яворов Педов

Преподавател: Цветелина Любчова Узунова

 

2. Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна:

- Бонка Цанкова Иванова

- Десислава Георгиева Тодорова

- Йоанна Стоянова Стоянова

- Стела Станимирова Антонова

Преподавател: Сийка Хачикян

 

3. Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново:

- Бетина Ивова Цанева

Преподавател: Ана Маркова Георгиева

 

4. Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” - Велинград:

- Мая Багрянова Парова

- Сузана Мигленова Юрукова

- Сълза Момчилова Арнаудова

Преподавател: Мария Живкова Вандева

 

5. Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин:

- Мариан Анатолиев Маринов

- Ивелина Маринова Кирова

Преподавател: Радка Костадинова Ванчева

 

6. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ – Кюстендил:

- Ерина Даниелова Велинова

Преподавател: Соня Иванова Митова

 

7. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик:

- Мариана Цветанова Михова

- Ани Иванова Найденова

- Джулия Славова Николова

Преподавател: Саша Атанасова Филипова

 

8. Професионална гимназия по икономика – Перник:

- Габриела Калинова Кирилова

- Ивета Ивайлова Петрова

- Кристиана Росенова Ставрева

- Кристин Емилова Максимова

- Стела Красимирова Стоилова

Преподавател: Симона Антонова Кирилова-Димитрова

 

9. Национална търговска гимназия – Пловдив:

- Александър Красимиров Грозданов

- Христиана Павлова Иванова

- Гергана Радкова Иванова

- Мария-Луиза Стефанова Симеонова

- София Николаева Понева

Преподавател: Вилислава Георгиева Николова

 

10. Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – Свищов:

- Момчил Йорданов Йорданов

Преподавател: Диана Георгиева Илиева-Атанасова

 

11. Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра:

- Антонина Михайлова Митева

- Наталия Деянова Сарова

- Исмегюл Левент Сали

- Есин Шевал Шукри

Преподавател: Марияна Георгиева Винарова

 

12. Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” – Сливен:

- Десислава Тихомирова Димитрова

- Гергана Здравкова Тенева

Преподавател: Добринка Димитрова Ризова

 

13. Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ – Смолян:

- Михаил Бориславов Червенков

Преподавател: Дафинка Симова Владимирова

 

14. Национална търговско-банкова гимназия – София:

- Ния Симова Маринова

- Биляна Владимирова Андонова

- Лора Ивайлова Иванова

- Надя Кирилова Кирилова

- Майкъл Иванов Пейчинов

Преподавател: Маргарита Георгиева Коцева