Семинари

Делови експертни срещи-практикуми за счетоводители за април 2017 г.

Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл“, списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“ и списание „Данъците в Република България“

 

о р г а н и з и р а т

 

ДЕЛОВИ ЕКСПЕРТНИ СРЕЩИ

ПРАКТИКУМИ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

В условията на кръгла маса – коментар и

експертно решение на казуси от задълженията на фирмите към НАП.

 

Място на провеждане: Български културен център, гр. София, ул. Веслец № 13

 

Полудневни практикуми за април 2017 г.

НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ:

 

4. Тема: Нов ред за данъчно третиране на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка – с примери.

Водещ: Евгени Рангелов, магистър по финанси.

Дата: 6 април 2017 г. (четвъртък), 14.00 – 17.30 ч.

Цена за участие: 120 лв. с ДДС   84 лв. с ДДС.

 

5. Тема: Командироване на работници в държави от Европейския съюз. Други актуални проблеми при внасяне на осигурителните вноски – с примери.

Водещ: Зорница Димитрова, експерт по осигурително право.

Дата: 20 април 2017 г. (четвъртък), 14.00 – 17.30 ч.

Цена за участие: 120 лв. с ДДС   84 лв. с ДДС.

 

Целодневен практикум за април 2017 г.

НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ЗА АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ:

 

6. Тема: Облагане с данък върху разходите в натура и корекции на данъчен кредит във връзка с лично ползване на активи на предприятието (с примери):

- Облагане с данък върху разходите в натура. Водещ: Валентина Гекова, експерт по ЗКПО.

- Данъчно третиране по ЗДДС на ползването на стоки, услуги и персонал и корекции на ползван данъчен кредит за активи на предприятието, предоставени за лично ползване. Водещ: Моника Петрова, експерт по ЗДДС.

- Документиране и счетоводно отчитане на корекциите на данъчен кредит и данъка върху разходите в натура. Водещ: Евгени Рангелов, магистър по финанси.

Дата: 21 април 2017 г. (петък), 14.00 – 18.00 ч.

Цена за участие: 240 лв. с ДДС   168 лв. с ДДС

 

Заявки и плащания се приемат най-късно до пет работни дни преди провеждането на всяка делова експертна среща-практикум.

 

За справки и заявки: 

В редакцията: на тел. 02/983 64 27, факс 02/983 33 55

e-mail: office@schetovodstvoplus.com

Лице  за контакт: Цветанка Крайчева, отговорен редактор

 

Плащането се извършва по банковата сметка на ОРКП “Мисъл”:

IBAN: BG05 CECB 9790 1003 1674 00; BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД, клон София.