Конкурс

Награждаване на победителите от XVIII Национален конкурс по счетоводство за средношколци и Националното състезание по финанси и счетоводство

Тържественото връчване на сертификатите на победителите от XVIII Националeн конкурс по счетоводство за средношколци и Националното състезание по финанси и счетоводство се състоя на 15 декември в зала „Тържествена“ на УНСС. Присъстваха ректорът на УНСС проф д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и директор на Националната търговско-банкова гимназия-София, г-н Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, г-н Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, преподаватели от УНСС и учители от училищата, участвали в конкурсите.

 

На всички победители се признава оценка „Отличен 6.00“ за конкурсния изпит за кандидатстване в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ на УНСС за учебната 2017/2018 г.

 

Победителите в двата конкурса бяха поздравени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той обяви трите ученички, които са сред наградените и в двата конкурса: Калина Николова и Евгения Рубашка от Национална търговска гимназия – Пловдив и Карина Меримчова от Професионална гимназия по икономика – Перник, и лично им връчи сертификатите.

 

Сертификати на победителите връчиха г-жа Емилия Иванова, г-н Бойко Костов, г-н Христо Славов и доц. д-р Миланка Славова.

 

Г-н Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” – главен организатор на Националния конкурс по счетоводство за средношколци, връчи наградни купи на класираните на I и II място гимназии в XVIII Национален конкурс по счетоводство за средношколци: Националната търговска гимназия – Пловдив и Националната финансово-стопанска гимназия – София.