Конкурс

Връчване на сертификати на наградените участници в конкурса и на възпоменателен медал на управителя на ОРКП "Мисъл"

Управителят на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл“ и на списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” Христо Славов бе награден с възпоменателен медал на името на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство.

 

Наградата му се дава за заслуги в развитието на сътрудничеството между Университета за национално и световно стопанство и Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл“ и по случай неговата 60-годишнина.

 

 

Наградата бе връчена от ректора на УНСС проф. д ик.н. Стати Статев по време на награждаването на първенците от Националния конкурс по счетоводство за средношколци и Националното състезание по финанси и счетоводство.

 

 

Тази година Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” проведоха за седемнадесети пореден път Национален конкурс по счетоводство за средношколци от професионалните гимназии по икономика от цялата страна.  Съорганизатор е Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България. От три години конкурсът се провежда съвместно с Университета за национално и световно стопанство, като наградата за първенците е оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в университета за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол”.

 

 

В своето слово пред наградените ученици Христо Славов – главен организатор на Националния конкурс по счетоводство за средношколци, посочи, че за изминалите 17 години конкурсът се превърна в школа за повече знания по счетоводство, които да отговарят на изискванията на съвременното законодателство. Целта е чрез конкурса младите хора да имат възможност да доразвият възможностите си за професионален избор към висшето образование и към пълноценната си реализация в практиката.

 

Христо Славов връчи сертификатите на наградените участници в XVII Национален конкурс по счетоводство за средношколци: Христина Стоева и Виктория Лесова от Национална търговска гимназия – Пловдив (двете ученички са сред наградените и от Националния конкурс по финанси и счетоводство), Деси Рабина от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ – Велинград и Петър Пеков от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин.

 

 

 

 

 

За съжаление на тържественото връчване не можаха да присъстват Мария Иванова от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – Добрич и Жана Белчева от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора. Те също ще получат своите сертификати.

 

Честито на наградените!