Конкурс

XVII Национален конкурс по счетоводство за средношколци 2015 (заключителен етап) - наградените участници

Седемнадесети Национален конкурс по счетоводство за средношколци – заключителен етап

 

Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” и списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” проведоха за седемнадесети пореден път Национален конкурс по счетоводство за средношколци. Съорганизатори са Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). Тази година на първия училищен етап на конкурса бяха излъчени за участие в заключителния етап 27 ученици от 11 професионалните гимназии в страната.

Заключителният етап на конкурса се проведе на 5 декември 2015 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. Явиха се 23 ученици от 10 професионални гимназии в страната. Проф. д-р Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ във Финансово-счетоводния факултет на УНСС и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България поздрави сърдечно участниците от името на ректорското ръководстово на УНСС и им пожела успех в конкурса. В продължение на 3 астрономически часа учениците решаваха счетоводни задачи.

Комисия в състав: Димитана Христова, дипломиран експерт-счетоводител – председател, и членове: Славка Колева, дипломиран експерт-счетоводител, и Борислав Боянов, доктор по счетоводна отчетност, асистент във Финансово-счетоводния факултет на УНСС, утвърдена от Програмния съвет на конкурса, оцени писмените работи на участниците и обяви следните резултати:

На първите пет места са класирани шест ученици. Според приетия от съорганизаторите регламент на ХVІI Национален конкурс по счетоводство за средношколци, при класирани повече от пет участници с най-добър резултат, на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2016-2017 г.

 

Наградените ученици:

На първо място Христина Иванова Стоева от Национална търговска гимназия - Пловдив

На второ място – Виктория Руменова Лисова от Национална търговска гимназия – Пловдив

На трето място - Жана Боянова Белчева от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” - Стара Загора и Мария Марчева Иванова от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” - Добрич

На четвърто място - Деси Миланова Рабина от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград

На пето място - Петър Петров Пеков от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” - Видин

Наградените ученици получават грамота от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, специален сертификат от Университета за национално и световно стопанство, както и издание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

 

Наградените преподаватели:

Преподавателите, подготвили шестимата най-добре представили се ученици на заключителен етап на конкурса, са:

- Димитър Дончев Тенев от Национална търговска гимназия – Пловдив, подготвил участници, класирани на първо и второ място

- Диана Стойчева Вълкова от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” - Стара Загора и Галина Димитрова Павлова от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” – Добрич, подготвили участници, класирани на трето място

- Мария Живкова Вандева от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград, подготвила участник, класиран на четвърто място

- Ели Цветанова Янакиева от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин, подготвила участник, класиран на пето място

Наградата за преподавателите е годишен абонамент за 2016 г. за списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“ в електронен вариант, издание на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, и издание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

 

Наградените професионални гимназии:

І място – Национална търговска гимназия – Пловдив, представена от:

Ученици:

- Христина Иванова Стоева

- Есин Кемал Мехмед

- Виктория Руменова Лисова

Методически ръководител:

- Димитър Дончев Тенев

ІІ място – Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” – Добрич, представена от:

Ученици:

- Веселина Стелиянова Господинова

- Мария Марчева Иванова

- Яна Мариянова Младенова

Методически ръководител:

- Галина Димитрова Павлова

ІІІ място – Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора, представена от:

Ученици:

- Мария Титева Хашева

- Жана Боянова Белчева

- Симона Боянова Хаджиева

Методически ръководител:

- Диана Стойчева Вълкова

Професионалните гимназии, класирани на I, II и III място, получават грамоти и наградни купи.

 

Честито на наградените участници в конкурса и нови успехи!