Конкурс

ХVII Национален конкурс по счетоводство за средношколци 2015 (заключителен етап) - място и начало за провеждане

Място и начало за провеждане на

заключителния етап на

ХVІI Национален конкурс по счетоводство

за средношколци – София, 5.12.2015 г.

 

Място за провеждане:

Заключителният етап на ХVІI Национален конкурс по счетоводство за средношколци ще се проведе в Голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство - София (от централния вход - вдясно, в дъното на коридора - вляво, или от входа до Центъра за подаване на документи - вдясно).

 

Регистрация на участниците:

Във фоайето пред залата - 8.45 ч.

Допуснатите до участие в заключителния етап на конкурса ученици се регистрират с лична карта по предварително изготвен от организаторите списък, който е публикуван на сайта на редакцията www.schetovodstvoplus.bg - в меню "Конкурс", след което се настаняват в залата от квесторите.

 

Начало на конкурса:

9.00 ч.