Конкурс

ХVІ Национален конкурс по счетоводство за средношколци - участници в заключителния етап

Списък на участниците в заключителния етап на

ХVІ Национален конкурс по счетоводство

за средношколци – София, 6 декември 2014 г.

 

1. Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград:

Ученици:

- Диана Красимирова Безинска

- Добрин Крумов Стоилов

- Анна-Мария Ангелова Вучкова

Методически ръководител:

- Богдана Величкова Костадинова

 

2. Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора:

Ученици:

- Кристияна Иванова Ботева

- Мариана Петрова Динчева

- Теодора Иванова Кючукова

Методически ръководител:

- Венета Иванова Йоргова

 

3. Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново:

Ученици:

- Михаела Ангелова Савова

- Мариана Юлиянова Димитрова

- Цанислав Николаев Николов

Методически ръководител:

- Мария Петкова Веселинова

 

4. Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” - Видин

Ученици:

- Цветомир Цветанов Нинков

- Ванеса Ивова Димитрова

Методически ръководител:

- Радка Костадинова Ванчева

 

5. Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев” – Гоце Делчев

Ученици:

- Явор Цветомиров Дренков

- Елена Димитрова Трампова

Методически ръководител:

- Костадинка Стоянова Джагълова

 

6. Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” - Силистра:

Ученици:

- Ева Георгиева Панева

- Теодора Георгиева Димитрова

- Йоана Благоева Георгиева

Методически ръководител:

- Марияна Георгиева Винарова

 

7. Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети" – Русе:

Ученици:

- Памела Росенова Петрова

Методически ръководител:

- Мариана Янкова Маринова

 

8. Професионална гимназия по икономика Проф. д-р Димитър Табаков – Сливен:

Ученици:

- Ивелин Валентинов Стамов

- Станка Станимирова Казакова

- Емел Ридванова Бейтулова

Методически ръководител:

- Добринка Димитрова Ризова

 

9. Професионална гимназия по икономика и туризъм Алеко Константинов - Велинград:

Ученици:

- Георги Христов Пърков

- Юсуф Мехмед Калъч

Методически ръководител:

- Петър Венков Веселинов

 

10. Национална търговска гимназия – Пловдив:

Ученици:

- Поля Мирославова Нанкова

- Соня Неделчева Цветкова

- Кристияна Димитрова Малинова

Методически ръководители:

- Елена Костадинова Тенева

- Мария Иванова Стойчева

- Пенка Петрова Миленчева