Конкурс

Национален конкурс по счетоводство за средношколци
Национален конкурс по счетоводство за средношколци

 

Националният конкурс по счетоводство за средношколци се организира от редакцията на списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” от 1999 г. От тогава в него са взели участие повече от 800 млади хора от цялата страна.

 

Участието в конкурса е индивидуално и се състои в решаването на счетоводни задачи с повишена трудност, надвишаващи нивото на преподавания материал по счетоводство в средните икономически училища. Ето защо всеки участник работи съвместно с методически ръководител – в повечето случаи преподаватели по счетоводство.

Националният конкурс по счетоводство се утвърди като форма за личностна професионална изява по счетоводство на младите специалисти до 20-годишна възраст, както и на техните методически ръководители.

 

Конкурсът се провежда в два етапа – предварителен през месеците март – май, а най-добре представилите се 40 ученика се допускат до заключителния етап през месец ноември.

 

Първият (задочен) етап на конкурса се състои в решаване на предварително изпратена счетоводна задача, съставена на база изучавания материал по счетоводство в средните училища в страната. Участниците решават счетоводната задача, като ползват помощта на преподаватели, консултанти, специализирана литература.

Всеки участник анонимно изпраща решението на задачите до 31 май в редакцията на сп. „Счетоводство плюс…” и го придружава със запечатани в плик: трите си имена, домашен адрес и телефон, училище и паралелка, имената, телефоните и местоработата на своя преподавател или консултант.

Национална комисия, определена от сп. “Счетоводство плюс…”, проверява изпратените решения и определя първите 40 класирани за участие във втория (заключителен) етап.

До 30 юни организаторите информират лично участниците и директорите на училищата за резултатите от първия етап на конкурса.

 

Вторият (заключителен) етап се провежда през месец ноември в гр. София.

Допуснатите до този етап участници решават счетоводна задача, подготвена въз основа на изучавания материал в средното училище. Състезанието започва в 8,00 часа и продължава 5 астрономически часа, в които не се включва времето за инструктаж и за изискванията за анонимност.

 

НАГРАДИ НА КОНКУРСА:

І място за ученици – безплатно участие в международен семинар

І място за преподаватели– безплатно участие в международен семинар

ІІ място за ученици – 100 лева

ІІІ място за ученици – 75 лева

 

Класиралите се на второ и трето място преподаватели получават безплатен годишен абонамент за комплект списание “Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения” и библиотека “Български счетоводител”.