Конкурс

Заключителен етап на конкурса и наградените участници

Петнадесети Национален конкурс по счетоводство за средношколци – заключителен етап

 

Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”, Университетът за национално и световно стопанство и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България организираха и проведоха заключителния етап на ХV Национален конкурс по счетоводство за средношколци. В него взеха участие ученици от професионалните гимназии в страната, които бяха излъчени на първия училищен етап на конкурса и допуснати за участие до втория заключителен етап.

Заключителният етап на конкурса се проведе на 7 декември 2013 г. в зала 2023 на Института за национално и световно стопанство. В него взеха участие 28 ученици от 11 професионални гимназии в страната. Участниците бяха поздравени от доц. д.р Румяна Пожаревска – зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет в УНСС и член на Програмния съвет на конкурса. Учениците решаваха в продължение на 3 астрономически часа 4 счетоводни задачи, които отговарят на изискванията за изучавания материал за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол".

По традиция за методическите ръководители, подготвили учениците, се проведе безплатен счетоводно-данъчен семинар с лектор Димитана Христова, дипломиран експерт-счетоводител, на тема: „Актуални проблеми на годишното счетоводно приключване за 2013 г.”.

Резултатите от конкурса бяха обявени на тържествена вечер. Гости на тържеството бяха: проф. д-р Снежана Башева – председател на Програмния съвет на конкурса, декан на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор; Емил Евлогиев – член на Програмния съвет на конкурса, зам.-председател на ИДЕС, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор; Велин Филипов – член на Програмния съвет на конкурса, зам.-председател на Учебно-методичния съвет на ИДЕС, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.

Водещият Христо Славов – изпълнителен секретар на Програмния съвет на конкурса и управител на ОРКП „Мисъл”, обяви решението на комисията за оценяване на писмените работи на участниците в състав: Димитана Христова, дипломиран експерт-счетоводител – председател, и членове: Славка Колева, дипломиран експерт-счетоводител, и Борислав Боянов, асистент във Финансово-счетоводния факултет в УНСС, и връчи грамоти на наградените ученици и на техните методически ръководители.

Участниците в заключителния етап на конкурса бяха поздравени от името на ИДЕС от неговия зам.-председател Емил Евлогиев, който връчи на наградените комплект издания на ИДЕС.

Проф. д-р Снежана Башева – декан на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, специално поздрави наградените ученици с постигнатия голям успех.

 

Наградените ученици: 

Петимата най-добре представили се ученици на заключителен етап на конкурса, класирани на първо място, са:

- Елена Славова от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” – Силистра;

- Георги Георгиев от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” – Варна;

- Анелия Стоянова от Национална търговска гимназия – Пловдив;

- Анелия Узунова от Неврокопска професионална гимназия “Димитър Талев” – Гоце Делчев;

- Пламена Колева от Професионална гимназия по икономика “Рачо Стоянов” – Дряново.

Наградата за петимата ученици е оценка „отличен 6.00” за конкурсен изпит за кандидатстване в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” на УНСС за учебната 2014-2015 г. (решение № 5/11.12.2013 г. на Академичния съвет на УНСС).

 

Със същото решение Академичният съвет на УНСС признава оценка „отличен 6.00” за конкурсен изпит за кандидатстване в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” на УНСС за учебната 2014-2015 г. и на класираните на второ място на заключителния етап на конкурса трима участници:

- Магдалена Христова от Старопрестолна гимназия по икономика - Велико Търново;

- Елена Крушарова от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт - Пазарджик;

- Василена Маринова от Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен.

 

Наградените методически ръководители: 

Методическите ръководители на петимата най-добре представили се ученици на заключителен етап на конкурса, класирани на първо място, са:

- Марияна Винарова от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” – Силистра;

- Наталия Пачева от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” – Варна;

- Мария Торозова от Национална търговска гимназия – Пловдив;

- Соня Кюлева от Неврокопска професионална гимназия “Димитър Талев” – Гоце Делчев;

- Стела Бояджиева от Професионална гимназия по икономика “Рачо Стоянов” – Дряново.

Наградата за петимата методическите ръководители е годишен абонамент за 2014 г. за изданията на редакция „Мисъл”: списание „Счетоводство плюс…”, списание „Счетоводна политика” и библиотека „Български счетоводител”.

 

Методическите ръководители, подготвили участниците, класирани на второ място, са:

- Красимира Христова от Старопрестолна гимназия по икономика - Велико Търново;

- Здравка Киричева от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт - Пазарджик;

- Елена Миткова от Професионална гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" - Сливен.

 

Наградените училища:

1 място – Национална търговска гимназия – Пловдив, представена от:

- Мария Вълканова

- Анелия Стоянова

- Десислава Топалова

с методически ръководител Мария Торозова

2 място – Неврокопска професионална гимназия “Димитър Талев” – Гоце Делчев, представена от:

- Иванка Попова

- Анелия Узунова

- Рамадан Капсъзов

с методически ръководител Соня Кюлева

3 място – Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” – Силистра, представена от:

- Елена Славова

- Яница Шербанова

- Доротея Жекова

с методически ръководител Марияна Винарова

3 място – Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново, представена от:

- Стела Чепишева

- Полина Алексиева

- Магдалена Христова

с методически ръководители:

- Ана Георгиева

- Красимира Христова