Конкурс

ХV Национален конкурс по счетоводство за средношколци - участници в заключителния етап

Списък на участниците в заключителния етап на

ХV Национален конкурс по счетоводство за средношколци – 2013 г.

 

1. Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” - Силистра:

- Елена Антонова Славова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

- Яница Михайлова Шербанова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

- Доротея Живкова Жекова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

Методически ръководител: Марияна Георгиева Винарова

 

2. Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново:

- Стела Райчева Чепишева, ХІІ клас, „Оперативно счетоводство”

- Полина Иванова Алексиева, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

Методически ръководител: Ана Маркова Георгиева

- Магдалена Христова Христова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

Методически ръководител: Красимира Маринова Христова

 

3. Професионална гимназия по икономика Алеко Константинов – Кърджали:

- Митко Николаев Чаушев, ХІІ клас „Банково дело”

Методически ръководител: Пепа Вълева Каменчовска

 

4. Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” – Варна:

- Георги Иванов Георгиев, ХІІ клас „Банково дело”

Методически ръководител: Наталия Йорданова Пачева

 

5. Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец” – Костинброд:

- Ивета Йорданова Белчева, ХІІ клас „Земеделско стопанство”

- Никол Николаева Войнова, ХІІ клас „Земеделско стопанство”

Методически ръководител: Гергана Йорданова Павлова

 

6. Национална търговска гимназия – Пловдив:

- Мария Димитрова Вълканова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

- Анелия Тодорова Стоянова, ХІІ клас „Банково дело”

- Десислава Сергеева Топалова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

Методически ръководител: Мария Георгиева Торозова

 

7. Неврокопска професионална гимназия “Димитър Талев” – Гоце Делчев:

- Иванка Василева Попова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

- Анелия Бисерова Узунова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

- Рамадан Летифов Капсъзов, ХІІ клас, „Оперативно счетоводство”

Методически ръководител: Соня Николова Кюлева

 

8. Професионална гимназия по икономика Рачо Стоянов – Дряново:

- Пламена Петрова Колева, ХІІ клас „Счетоводна отчетност”

- Силвана Цветанова Груева, ХІІ клас „Счетоводна отчетност”

- Пламен Тодоров Тотев, ХІІ клас „Митническо и данъчно обслужване”

Методически ръководител: Стела Стефанова Бояджиева

 

9. Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” – Русе:

- Ташимира Георгиева Ташева, ХІІ клас „Застрахователно и осигурително дело

- Десислава Димова Александрова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

Методически ръководител: Даниела Цонева Иванова

 

10. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик:

- Елена Тодорова Крушарова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

- Иванка Златкова Зайчева, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

- Анна Георгиева Серафимова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

Методически ръководител: Здравка Костадинова Киричева

 

11. Професионална гимназия по икономика Проф. д-р Димитър Табаков – Сливен:

- Василена Петрова Маринова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

- Диница Петева Стоянова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

Методически ръководител: Елена Владимирова Миткова

- Щилияна Райнова Стоянова, ХІІ клас „Оперативно счетоводство”

Методически ръководител: Добринка Димитрова Ризова

 

12. Професионална гимназия по икономика и туризъм Алеко Константинов - Велинград:

- Мария Георгиева Ушева, ХІІ клас

- Ваня Илкова Коритска, ХІІ клас

Методически ръководител: Павлина Димитрова Младенова

- Уни Ахмедова Маджирова, ХІІ клас

Методически ръководител: Петър Венков Веселинов