Конкурс

ХV Национален конкурс по счетоводство за средношколци - награди

ОБЕДИНЕНА РЕДАКЦИЯ ЗА КНИГИ И ПЕРИОДИКА „МИСЪЛ”

СПИСАНИЕ „СЧЕТОВОДСТВО ПЛЮС ДАНЪЦИ, СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ”

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

 

ХV Национален конкурс по счетоводство за средношколци 2013 г.

 

Наградите на конкурса:

За ученици:

Класираните на първите пет места ученици получават оценка „отличен 6.00” за успешно положен кандидат-студентски изпит в Университета за национално и световно стопанство.за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2014-2015 г. и грамота.

За преподавателите, чиито ученици са класирани на първите пет места:

I място – годишен абонамент за 2014 г. за изданията на редакцията – списание „Счетоводство плюс…”, списание „Счетоводна политика”, библиотека „Български счетоводител”, и грамота;

ІІ-ІІІ място – годишен абонамент за 2014 г. за издания на редакцията – списание „Счетоводство плюс…”, библиотека „Български счетоводител”, и грамота;

ІV-V място – годишен абонамент за 2014 г. за издание на редакцията – списание „Счетоводство плюс…”, и грамота.

Отборни награди за гимназиите:

I място – специална наградна купа и грамота;

II място – специална наградна купа и грамота;

III място – специална наградна купа и грамота.

Всички ученици и техните методически ръководители получават сертификат за участие в конкурса.