Конкурс

ХІV национален конкурс по счетоводство за средношколци - участници в заключителния етап

УЧАСТНИЦИ В ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО

ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП)

26 – 27.10 2012 Г., СОФИЯ

І. Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” - гр. Силистра

1. Владимир Стефанов Христов

2. Диана Севдалинова Станева

Ръководител: Марияна Георгиева Винарова

ІІ. Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров” - гр. Варна

3. Кремена Маринова Банчева

4. Владимир Валентинов Манов

Ръководител: Сийка Василева Хачикян

ІІІ. Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец” - гр. Костинброд

5. Мартина Венциславова Величкова

6. Дорита Стефанова Стефанова

Ръководител: Гергана Йорданова Павлова

ІV. Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев” - гр. Гоце Делчев

7. Валя Георгиева Попова

8. Райна Илянова Въглева

Ръководител: Костадинка Стоянова Джагълова

V. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев” - гр. Кюстендил

9. Габриела Любомирова Захариева

Ръководител: Соня Иванова Митова

 VІ. Професионална гимназия по икономика „Тодор Г. Влайков” - гр. Клисура

10. Наталия Соколова Цанкова

Ръководител: Румена Йорданова Милова

 VІІ. Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – гр. Благоевград

11. Фронка Вескова Котева

Ръководител: Лиляна Илиева Ценкина

12. Лили Владимирова Велкова

Ръководител: Наташа Кирилова Манова

 VІІІ. Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” - гр. Сливен

13. Василена Петрова Маринова

14. Диница Петева Стоянова

Ръководител: Елена Владимирова Миткова

 ІХ. Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Видин

15. Здравка Тодорова Борисова

Ръководител: Ели Цветанова Янакиева

16. Яница Василева Горанова

Ръководител: Маргаритка Трифонова

 Х. Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – гр. Велинград

17. Мария Димитрова Гечева

18. Лилия Петрова Манова

Ръководител: Павлина Димитрова Младенова

 ХІ. Национална търговска гимназия - гр. Пловдив

19. Мария Тодорова Тодорова

Ръководител: Елена Костадинова Тенева

20. Стелияна Димитрова Немцова

Ръководител: Мария Стойчева

 ХІІ. Старопрестолна гимназия по икономика – гр. Велико Търново

21. Диан Богданов Дачев

22. Мариян Пламенов Цонев

Ръководител: Красимира Маринова Христова

 ХІІІ. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт - гр. Пазарджик

23. Иван Асенов Сарафски

24. Диляна Илкова Попова

Ръководител: Здравка Костадинова Киричева

 ХІV. Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” - гр. Дряново

25. Кристияна Веселинова Блажева

26. Пламена Павлова Колева

Ръководител: Стефка Петрова Тодорова

 ХV. Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс” - гр. Смолян

27. Денислав Атанасов Козарев

28. Сияна Миткова Сакалева

Ръководител: Стела Атанасова Добрикова

 ХVІ. Професионална гимназия по икономика - гр. Перник

29. Евелина Стоянова Иванова

30. Христина Руменова Венкова

Ръководител: Елка Якимова Манова

ХVІІ. Търговска гимназия "Васил Априлов" - гр. Червен бряг

31. Полина Димитрова Манолева

32. Маргарита Мирославова Манова

Ръководител: Рая Венкова Недкова