Конкурс

Заключителен втори етап 2011 г. и наградените участници

Заключителният втори етап на ХІІІ Национален конкурс по счетоводство за средношколци, организиран от списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения”, със съдействието на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, се проведе на 5 ноември 2011 г. в гр. София. В него взеха участие 44 ученици от 18 професионални гимназии в страната, представили се най-добре на първия етап на конкурса. В рамките на 5 учебни часа те решаваха счетоводни задачи, изискващи добра теоретична подготовка и творческо мислене.

По традиция за методическите ръководители, подготвили учениците, се проведе безплатен счетоводно-данъчен семинар с лектор Димитана Христова, дипломиран експерт-счетоводител. На него се разгледаха актуални теми от практиката на счетоводителите, дискутираха се специфични казуси, свързани със счетоводството, данъците, социалните и трудовите правоотношения..

Резултатите от конкурса бяха обявени на тържествена вечер във „Витоша Парк Хотел”. Водещият Георги Славов връчи наградите на най-изявените ученици и учители и сертификати на всички участници.

Гости на тържеството бяха: Емил Евлогиев – дипломиран експерт-счетоводител, зам.председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), Велин Филипов – дипломиран експерт-счетоводител, счетоводен, данъчен и бизнес консултант, и Теодора Рупска – главен асистент в УНСС, доктор по икономика. Емил Евлогиев поднесе приветствие и връчи награди от името на ИДЕС на методическите ръководители, подготвили участници, класирани на първите три места.

Комисията за оценяване на писмените работи на участниците в състав: Димитана Христова, дипломиран експерт-счетоводител – председател, и членове: Славка Колева, дипломиран експерт-счетоводител, и Ивелина Славова, обяви наградените участници.

 Наградени ученици:

І място: Ивета Маринова, ученичка от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора – грамота и участие в международен счетоводен семинар.

ІІ място: Габриела Захариева, ученичка от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Й. Захариев”, гр. Кюстендил – грамота и парична награда 100 лв.

ІІІ място: Петър Хамбарлийски, ученик от Национална търговска гимназия, гр. Пловдив – грамота и парична награда 75 лв.

ІV място:

- Пламена Петрова, ученичка от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров”, гр. Силистра – книга на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”.

- Георги Костадинов, ученик от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев”, гр. Благоевград – книга на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”.

V място: Катерина Караджова, ученичка от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора – книга на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”.

 Наградени ръководители:

І и V място: Диана Вълкова, учителка от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора  – грамота, участие в международен счетоводен семинар, издания, предоставени от ИДЕС, и книга на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”.

ІІ място: Соня Митова, учителка от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Й. Захариев”, гр. Кюстендил – грамота, абонамент за списание „Счетоводство плюс…” и библиотека „Български счетоводител” за 2012 г. и издания, предоставени от ИДЕС.

ІІІ място: Елена Тенева, учителка от Национална търговска гимназия, гр. Пловдив – грамота, абонамент за списание „Счетоводство плюс…” и библиотека „Български счетоводител” за 2012 г. и издания, предоставени от ИДЕС.

ІV място:

- Мариана Винарова, учителка от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров”, гр. Силистра – книга на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”.

- Богдана Костадинова, учителка от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев”, гр. Благоевград – книга на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”.