Конкурс

Тринадесети национален конкурс по счетоводство за средношколци - програма на втория етап

                                ПРОГРАМА

         за провеждане на Тринадесетия Национален конкурс

                     по счетоводство (заключителен етап)

                          04-06 ноември 2011 гр., София

 

 Петък – 04.11.2011 г.

    14,00–18,00 ч.                   Пристигане и настаняване на участниците в хотел  „Информа-Интелект“

                                              (http://www.informaintellect.com/)

    18,30–19,00 ч.                   Регистрация на участниците

    19,00–20,00 ч.                   Техническа конференция в зала № 5

 

Събота – 05.11.2011 г.

     8,00–13,00 ч.                    Национален конкурс по счетоводство – Минно-геоложки институт, зала № 310

     9,00–12,00 ч.                    Семинар за ръководителите на тема „Нови моменти в счетоводното отчитане

                                              и промени в данъчното законодателство“

                                              лектор: Димитана Христова, д.е.с.

   13,00–19,00 ч.                    Свободно време

        19,00 ч.                         Тържествено връчване на наградите във Витоша Парк Хотел

 

Неделя – 06.11.2011 г.         Отпътуване на участниците

 

Адрес на хотела: гр. София

                              Студентски град

                              ул. „Стоян Едрев“ № 6

                              тел. 02 868 30 21

 

За справки:        Г-ца Деница Тодорова, тел. 0887 99 75 75

                             Г-жа Соня Славова, тел. 0888250090