Конкурс

Тринадесети национален конкурс по счетоводство за средношколци - класиране от първия етап

І. Професионална гимназия по икономика “Иван Илиев” - Благоевград

1. Фронка Вескова Котева

2. Петя Василева Станкова

3. Мария Кирилова Топалева

4. Георги Владимиров Костадинов

ІІ. Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” - гр. Варна

5. Жулиде Севджан Юсуф

6. Анастасия Данева Сиракова

7. Сехер Саидова Мехмедова

ІІІ. Професионална гимназия по икономика и търговия „Алеко Костадинов” - Велинград

8. Даниел Георгиев Дичев

9. Дани Ангелова Семеджиева

ІV. Професонална гимназия по търговия и ресторантьорство - гр. Враца

10. Моника Георгиева Георгиева

11. Памела Валериева Ачкова

12. Яна Ангелова Георгиева

V. Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински” - гр. Генерал Тошево

13. Светла Николаева Стефанова

VІ. Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев” - гр. Гоце Делчев

14. Зейнеп Бикирова Юрукова

VІІ. Професионална гимназия по икономика „Тодор Влайков” - гр. Клисура

15. Иванка Георгиева Славова

16. Цветан Емилов Милов

17. Минка Банова Шишкова

18. Христо Ваньов Гансоолов

19. Наталия Соколова Цанкова

VІІІ. Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” - гр. Кнежа

20. Силвия Мариянова Ангелова

ІХ. Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” - гр. Кърджали, кв. Веселчане

21. Ембие Алиосман Юсуф

22. Йозел Ружди Али

23. Марина Андонова Тодорова

Х. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Й. Захариев” - гр. Кюстендил

24. Кристина Йорданова Йорданова

25. Гергана Петрова Георгиева

26. Габриела Любомирова Захариева

ХІ. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт - гр. Пазарджик

27. Петя Кръстева Кенова

28. Михаел Иванов Спасов

ХІІ. Професионална гимназия по икономика и търговия „Проф. Асен Златаров” - гр. Петрич

29. Карамфила Янчева Бързакова

ХІІІ. Национална търговска гимназия - гр. Пловдив

30. Ангел Петков Валенцов

31. Петър Николаев Хамбарлийски

ХІV. Държавна търговска гимназия „Д. Хадживасилев” - гр. Свищов

32. Петя Николаева Капацинова

33. Александрина Александрова Маркова

34. Михаела Ангелова Гецова

ХV. Професионална гимназия „Велизар Пеев” - гр. Своге

35. Татяна Георгиева Дамянова

36. Десислава Валентинова Тодорчева

37. Беатриса Василева Лозанова

38. Елизабет Венциславова Николова

ХVІ. Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” - гр. Силистра

39. Пламена Младенова Петрова

40. Диана Севдалинова Станева

41. Елионора Светлинова Николова

ХVІІ. Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” - гр. Сливен

42. Цветелина Илиева Узунова

43. Фатме Османова Исуфова

44. Айсел Ридванова Бейтулова

ХVІІІ. Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс” - гр. Смолян

45. Мариела Веселинова Тимчева

ХІХ. Национална финансово-стопанска гимназия - гр. София

46. Камелия Тодорова Рупска

ХХ. Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” - гр. Стара Загора

47. Катерина Димитрова Караджова

48. Ивета Петрова Маринова