Конкурс

Конкурс за абонати и читатели
 • Задачи по независим финансов одит

  01.03.2013

  Задача 1 (10 точки) Съгласно МОС 560 Последващи събития одиторът няма задължението да извършва каквито и да е одиторски процедури по отношение на финансовия отчет след

  прочети още

 • Задачи по търговско право

  01.03.2013

  Задача 1 (10 точки) Лицата, лишени от правото да упражняват одиторска дейност по реда на чл. 41, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит, имат право да кандидатстват отново

  прочети още

 • Задачи по осигуряване

  01.03.2013

  Задача 1 (5 точки) За кои лица чрез възложителя по договор за работа без трудово правоотношение се внасят осигурителни вноски за фонд „Пенсии” само по тяхно желание: А.

  прочети още

 • Задачи по данъци

  01.03.2013

  Задача 1 (5 точки)  Местно юридическо лице е отчело разходи за учредяване на дъщерно дружество. Какво е данъчното третиране на отчетените разходи: А. тези разходи са

  прочети още

 • Задачи по счетоводство

  01.03.2013

  Задача 1 (5 точки)  Съгласно СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика като извънредни статии в отчета за приходите

  прочети още

Последни дискусии във форума
към форума