Справочник

Държавен вестник
 • "Държавен вестник", юли 2014 г.

  02.09.2014

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   В ДВ, бр. 54 от 1.07.2014 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта.   Изменения и допълнения

  прочети още

 • "Държавен вестник", юни 2014 г.

  02.09.2014

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   С ПМС № 133 от 30 май 2014 г., обн. ДВ, бр. 47 от 6.06.2014 г., са внесени изменения и допълнения в ПМС № 157 от 2013 г. за създаване на Съвет

  прочети още

 • "Държавен вестник", май 2014 г.

  13.06.2014

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   В ДВ, бр. 38 (извънреден) от 07.05.2014 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските

  прочети още

 • "Държавен вестник", април 2014 г.

  19.05.2014

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   ДВ, бр. 30 от 01.04.2014 г. са обнародвани изменения и допълнения на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на

  прочети още

 • "Държавен вестник", март 2014 г.

  09.04.2014

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   В ДВ, бр. 18 от 04.03.2014 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.   Нов

  прочети още

Последни дискусии във форума
към форума