Справочник

Държавен вестник
 • "Държавен вестник", юни 2012 г.

  01.07.2012

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   В ДВ, бр. 42 от 5.06. 2012 г. е обнародвано Постановление № 100 от 29 май 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени

  прочети още

 • "Държавен вестник", май 2012 г.

  01.06.2012

  ИНФОРМАЦИЯ 3А РЪКОВОДИТEЛИ И СПЕЦИAЛИСТИ   Изменения и допълнения на Инструкция № 5 на Националния осигурителен институт от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните

  прочети още

 • "Държавен вестник", април 2012 г.

  02.05.2012

  ИНФОРМАЦИЯ 3А РЪКОВОДИТEЛИ И СПЕЦИAЛИСТИ   В ДВ, 6р. 27 от 3.04.2012 г. са обнародвани изменения и допълнения на Наредба № Н-18 от 2006 г. на Министерството на финансите относно

  прочети още

 • "Държавен вестник", март 2012 г.

  02.04.2012

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   ПМС № 47 от 1 март 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с ПМС № 72

  прочети още

 • "Държавен вестник", февруари 2012 г.

  02.03.2012

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   Наредба № 1 от 1.02.2012 г. на Министерството на финансите за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни

  прочети още

Последни дискусии във форума
към форума